Lotos Marzec 1939

TREŚĆ ZESZYTU

Polska myśl transcendentna – Feliks Przyjemski, Kraków
Himalajskie echa – Swami Tejasananda, Himalaje
Kultura woli – Dr R. Assagioli, Rzym
Obłędy mistyczne Wschodu i Zachodu – Marja Florkowa, Wisła
Astrologja ezoteryczna – K. Chodkiewicz, Lwów
Charakterologja astrologiczna – Adamar
Przegląd bibljograficzny – J. Duninowa, K. Chodkiewicz, W. Loga
Skarby Ubogich 
Promień Brahmy – Władysłwa Czapliński
Religja miłości – W. Ks. Aleksander
Wierność (a)
KOMUNIKATY REDAKCJI

Pobierz numer: lotos_rok_1939_nr_3