Lotos Listopad 1937

TREŚĆ ZESZYTU

Drogi zastępcze współczesnego przeistoczenia człowieka – M. H. Szpyrkówna
Różokrzyżowcy (7) – R. J. Moczulski
Kamień księżycowy (Selenit) – M. Florkowa
Ezoteryzm szachów – Tomira Zori
Rozmowy natchnione – „Z opowiadań Vivekanandy“
Pytania i odpowiedzi :
Co to są larwy, elementale i egregory?
Czy możliwe są t.zw. uroki i na czem one polegają?
Piękno piątego wymiaru, czyli droga poznawania dusz – dr Rolt Wheeler
Do przyjaciół – H, Rerich
Wrażenia z Jasnej Góry – J. D
Tempo życia a choroby umysłowe –  K. C h.

Pobierz numer: lotos_rok_1937_nr_11