Lotos Lipiec i Sierpień 1939

TREŚĆ ZESZYTU

Zjawiska spirytystyczne w świetle parapsychologii – Józef Świtkowski.
Kultura woli (c. d.) – Prof. R. Assagioli
Okultyzm w „Fauście“ Goethego – Stanisława Hausnerowa.
Hierarchie zodiakalne – K. Chodkiewicz.
Khonolekha (chwile pisania) – Sri Surendranath Das Gupta.
Obłędy mistyczne Wschodu i Zachodu – Marja Florkowa.
Aktualne przepowiednie polityczne – K. Chodkiewicz.
Miłość i życie – Janina Duninowa.
Szkice astrologiczne : Pod jakim znakiem się urodziłem ?
Przegląd bibliograficzny – H. Witkowska i J. Duninowa.
Skarby Ubogich : Tajemnica milczenia; Błogosławieństwo pracy; Myśli; O Ścieży; W Rytmie Kosmicznym.

Pobierz numer: lotos_rok_1939_nr_7_8