Lotos Lipiec i Sierpień 1936

Treść zeszytu.

Kwiaty lotosu – Józef Świtkowski
Nasza współczesność – M. Wiktor
Sen a rzeczywistość – K. Chodkiewicz
O promieniach ziemnych – M. Wiktor
W łonie Kosmosu – N. Rudnikowa
Po wielkiej drodze – H. Bronikowska Smolarska
Ciała zmartwychwstanie (c. d.) – M. H. Szpyrkówna
Opal (Tajemnice kamieni szlachetnych) – M. Florkowa
O sugestji myślowej – Dr J. Ochorowicz
Po tam tej stronie (nowela) – M. Florkowa
Światła i cienie podróży do Indyj – W. Loga
Powrót (opera prof. St. Kazury) – H. Witkowska
Przegląd bibljograficzny
Kronika: Dietetyczne znaczenie owoców

Pobierz numer: lotos_rok_1936_nr_7_8