Lotos Kwiecień 1939

TREŚĆ ZESZYTU

Augusta Cieszkowskiego „Ojcze Nasz“ – Dr K. Krobicki
Kultura woli, c.d.- Dr R. Assagioli
Obłędy mistyczne Wschodu i Zachodu – Marja Florkowa
Anatomja systemu słonecznego – K. Chodkiewicz
Zagrożone ideały – J. Hadyna
Charakterologja astrologiczna – Adamar
Przegląd bibljograficzny: Wiktor Loga, J. Hadyna, K. Chodkiewicz.
Skarby Ubogich
Mistyczny Nauczyciel – Wł. Czapliński
Droga do zwycięstwa – m. f.
O miłości – W. X. Aleksander

Pobierz numer: lotos_rok_1939_nr_4