Ksenia Olkusz, Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec spraw „nie z tego świata”

Ksenia Olkusz jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem, krytykiem i teoretykiem literatury. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Krakowie i redaktor prowadzącej serii wydawniczej „Perspektywy Ponowoczesności”. Od 2016 roku kieruje pismem naukowym „Facta Ficta Journal”, niezależnie pełniąc też funkcję redaktor merytorycznej czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica”. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad literaturą i kulturą popularną, w tym szczególnie fantastyką grozy, horrorem i kryminałem, oraz transfikcjonalnością i transmedialnością. Naukowo zajmuje się także utopiami i dystopiami w literaturze, serialach, filmach i grach wideo. Oprócz niniejszej książki jest także autorką przygotowywanej do wznowienia monografii Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy (2010), redaktorką czterech monografii zbiorowych: Zombie w kulturze (2016), Światy grozy (2016), More After More. Es­says Commemorating Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (2016), 50 twarzy popkultury (2017), a także autorką ponad stu artykułów naukowych publikowanych między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Przeglądu Orientalistycznego”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Przeglądu Humanistycznego”, „FA-artu”, „Acta Philologica”, „Studia Slavica”, „Orbis Linguarum”, „Literatury Ludowej” czy „Literatury i Kultury Popularnej”. Kontakt: ksenia.olkusz@factaficta.org

 

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB


Seria monograficzna Ośrodka Badawczego Facta Ficta jest odpowiedzią na potrzebę wydawania monografii naukowych w otwartym dostępie, poświęconych problematyce istotnej z punktu widzenia priorytetów badawczych Ośrodka.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych projektów wydawniczych fundacji, seria monograficzna dystrybuowane jest za darmo w wersji elektronicznej w multiformacie – i udostępniana czytelnikom w ramach licencji Creative Commons BY 4.0 (uz­nanie autorstwa) celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy.

źródło: Ośrodek Badawczy Facta Ficta


pobierz książkę bezpośrednio z zasobów  strony klikając w