Kriszna (3150 przed N. Chr.) arkan XI cz. II

Analizując Egregor religji Kriszny według przyjętego przez nas wzoru mamy :

י Metafizyczne rozłożenie Jednostki na Terner i zbudowanie zschodzącego trójkąta, analogicznego do wschodzącego  tego Ternera. W ogóle obraz Salomonowej Gwiazdy.

Pierwsze ה – naród, zmęczony uczuciowym charakterem kultu bogini Kali, pragnący odnowienia obyczajów. Modlący się do ideałów.

שׁ – rękojmia ogrodzenia zdobytego stopnia człowieczeństwa i pocieszenie Wielką Tezą dotąd miłą dla wszystkich!
Hindusów: „materja jest iluzją; cierpienia i nieszczęścia w fizycznym planie – także iluzją; rozkosze  w tym że planie – po trzykroć iluzją; jedności szukaj w astralu i w mentalnym planie”.

ו – kult sprowadza się do uwielbienia Kriszny, do uwieńczenia jego pamięci, do dziękczynnych pod jego adresem złe wali się.

Drugie ה – polityka centralizacji. silnej hierarchji, kastowych podziałów.

Silne elementy – שׁ, częściowo drugie ה

Słaby punkt – pierwsze ה , albowiem, kiedy naród odetchnął od kultu 'Kali, wdzięczność jego Krisznie była mniej  intensywną. Drugie ה częściowo pokazało swoje ujemne strony – kastowe odosobnienie wywołało szereg nadużyć, męczyło  naród i ostatecznie wywołało reakcję w postaci pojawienia się Buddyzmu.

powrót do arkan 11

 

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska