Karl du Prel i „Przedurodzeniowa Edukacja”

Kiedy jako wieloletni wielbiciel du Prela nabyłem jego małą broszurę „Przedurodzeniowa Edukacja”*) dla kompletności, myśląc, że to niewielkie dzieło o charakterze dietetyczno-higienicznym, byłem bardzo zaskoczony i mile zdziwiony.

Któż z myślących ludzi nie byłby głęboko zainteresowany pytaniem, czy możliwe jest, aby już podczas formowania człowieka w łonie matki można było korzystnie wpłynąć na jego duchowe i fizyczne cechy w elementarny sposób? Nie dopiero później przez wychowanie i szkołę, które bardzo często daremnie starają się działać na rzecz lub przeciwko „wrodzonym” cechom.

Już Lessing poruszył tę kwestię w „Laokoonie”. Później ginekolog Weisenburg w swojej książce „Opieka nad kobietami” zajął się badaniem zjawisk, które nieumyślnie bardzo zbliżyły się do tego problemu. Dopiero du Prel poważnie zajął się tym zagadnieniem. Po krótkim przeglądzie historycznym wskazuje na jedność istoty różnych zjawisk: na stygmaty świętych jako naturalne odpowiedniki sztucznych „organicznych” sugestii współczesnych lekarzy, takich jak Krafft-Ebbing, Schrenk-Notzing i inni, którzy za pomocą sugestii wywoływali zmiany tkanek skóry, „pęcherze” itp. Następnie du Prel, odwołując się do pewnych małych przesądów, omawia osobliwe „przewidzenia” matek.

*) „Przedurodzeniowa Edukacja jako środek doskonalenia człowieka. Przyczynek do rozwiązania kwestii społecznej”. (Wydawnictwo Max Altmann, Lipsk.) Cena 1 marka.

Podano prawdziwe i pouczające przykłady. Lekarze o światowej renomie, w tym stary Van Swieten, lekarz Marii Teresy, szczegółowo relacjonują przypadki, które sami widzieli i badali. Z niezwykłą pilnością du Prel wybrał z wszystkich epok i krajów najbardziej odpowiednie przykłady szkodliwego i korzystnego przewidzenia natury fizycznej i duchowej. Problem ten jest oświetlany i analizowany z każdej strony. Nawet świat zwierząt dostarcza doskonałych przykładów. Rozsądni myśliwi od dawna umiarkowanie zajmują i ćwiczą matki psów myśliwskich i pasterskich, aby zachować cenne wyspecjalizowane instynkty podczas porodu, a nawet aby te instynkty wyraźniej się przejawiały. (Na przykład wyostrzony instynkt owczarka polega na umiejętnym okrążaniu stada.)

Człowiek zapomina o sobie, i to w erze Darwina! Należy więc chronić się przed niekorzystnym przewidzeniem różnych rodzajów, w tym wielu rzeczy należących do rozdziału „Społeczna ochrona matek”. Ale nie tylko to. Proponuje się wykorzystanie przewidzenia duchowego i fizycznego w korzystny sposób. Nie powinno to być pozostawione przypadkowi. Ostatecznie du Prel z odważną przenikliwością wskazuje na skuteczną dźwignię, która niemal gwarantuje sukces. (Również okultyzm oferuje klucz do tego.)

Jakie perspektywy: Ludzie o określonych duchowych cechach, talencie i charakterze, którzy mają wpływać na przyszłość. Ludzkie postacie z ciała, piękna, uroku, które może mają swoje wzory w pięknym obrazie, uroczej marmurowej rzeźbie stworzonej przez wielkiego artystę w wyjątkowej chwili, lub które kiedyś jako żywe osoby przez swoją piękność i urok szczególnie cieszyły zmysły żyjących.

Myśli, które mają uczynić żywą rzeczywistością to, co być może było tylko miłym, śmiałym marzeniem Pygmaliona w starogreckiej legendzie.

Naród myślicieli dotychczas obojętnie przechodził obok tego równie skromnego, co jasnego dzieła największego niemieckiego okultysty. Nawet niemieccy okultyści ledwie zdają sobie sprawę, że w swoim rodzaju może ono być jedyne w światowej literaturze.

źródło: Karl du Prei und die „Vorgeburtliche Erziehung” Von Rudolf Maden; „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, Februar 1917.
nazwa niemiecka: „Zentralblatt für Okkultismus” Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften, Februar 1917