Kabała Moralna czyli mądrości Salomona

Kabała moralna.

1. Słońce i miesiąc nieodmienną świecą
koleją, a ty człowiecze obojętny nie ufaj twojej
sile. Tak powiada prorok: Wybaw mnie Panie
od prześladujących i od człowieka chytrego i
niesprawiedliwego; tak i ciebie Pan Bóg wybawi
i będziesz miał wielkie dobro jak sobie życzysz.

2. Będziesz w nieszczęściu, znoś to cierpliwie,
Bóg cię pocieszy, Bóg się za ciebie uzbroi,
tak mówi prorok: Bóg obrońca, tak i ty się nie
lękaj przedsięwziętego dzieła, Bóg ci z radością
dokończyć pomoże.

3. Masz wielu nieprzyjaciół; strzeż się ich,
bo prorok powiada: Wybaw mnie Panie od nieprzyjaciół
moich i od powstających na mnie; tak
i ty człowiecze wołaj do Boga, on wybawi cię.

4. Nadzieja twoja nie będzie daremną, owszem
bardzo pomocną. Bóg ci takie utworzy
ręce, iżby sypały miłosierdzie. Prorok powiada:
Mąż sprawiedliwy na każdy dzień lituje się
i ty czyń podobnie, będziesz oglądał błogosławieństwo
Boskie.

5. Wielką znajdziesz trudność w dokonaniu
twojego dzieła, lecz to mówi prorok: Miłosierny
Bóg i wielką kochający sprawiedliwość
przez co i ty swoje uskutecznisz chęci.

6. Czuć będziesz w sercu twem radość
wielką, tylko się nie uganiaj za nikczemnym
zyskiem, co małym grzechem być sądzisz. Prorok
cię uczy: Odwróć się od złego a czyń dobrze,
będziesz szczęśliwym.

7. Człowiek zły mami cię, zwodzi, nie wierz
mu, bo tak mówi prorok: Okrążyli mnie nieprzyjaciele
mnodzy i nie wezwałem imienia
Pańskiego, tak i ty smutek twój zamień w radość
i dobrze ci będzie.

8. Zaprawdę powstanie na cię utrapienie
i smucą cię bardzo; cała rzecz: będziesz cierpiał
wiele, gdyż tak prorok mówi: nakłoń swego
ucha. Tak i ty módl się zawsze, aby ci nie uszkodzono.

9. Zawierz Bogu twojemu całem sercem
twojem, ten oddali wszystkie dolegliwości twoje.
Tak prorok mówi: Wysłucha Pan modlitwę
moją, podobnie będziesz wysłuchany.

10. Nie chodź zwyczajną ci drogą, masz
wiele nieprzyjaciół, strzeż się; chcesz tego jelonka
złowić za rogi, który dawno uszedł w pole,
tak ci mówi prorok: Miej nadzieję w Bogu,
a nie w człowieku, i ty nie ufaj w swojej mocy,
poskramiaj swoje namiętności, inaczej nie ujdziesz
nieszczęścia.

11. Życie jakie teraz prowadzisz, wyjdzie
ci na dobro i w radość, błagaj Pana; będziesz
żył na świecie nikczemnie, ale w starości Bóg
cię wielce pocieszy.

12. Wiele ty złego myślisz ludziom, tylko
ty tego nie czyń; jako łódka puszczona na morze,
oddana jest wiatrom, tak w myślach swoich
podzielony jesteś, ale układy twoje później nieco
skutkować będą.

13. Łaska Boga cię uprzedzi i uweselisz
się bardzo, rozum twój niech u ciebie najwięcej
znaczy, którzy ci słodko tylko radzą, sidła na
cię zastawiają, wołaj do Pana, a nie przemogą
przeciwko tobie knujące złości, lecz będą zhańbieni.


14. Jako Bóg od złych oddala, tak i ciebie
z pomiędzy nich wyprowadzi, tak upewnia
prorok: Wybawi Pan i zmiłuje się, nie ustawaj
błagać Pana, nie chodź ścieżką nieprawości,
bądź ostrożnym.

15. Wysłucha Pan modlitwę twoją i serce
twoje w radości opływać będzie, co ten rozumie,
tego ci jeszcze nie dadzą; bądź cierpliwym a da
ci Bóg, tylko upokorz przed Nim serce twoje.

16. Trapi cię smutek, lecz wkrótce radować
się będziesz, wysłucha Pan modły twoje;
praca twoja nie będzie daremna, wzdychaj do
Pana, radość się zbliża człowiekowi sprawiedliwemu.

17. Po smutku radość; życzysz ty wszystkim
dobrze, doznasz wzajemności i będziesz
przemożnym i wielowładnym, płaszczyć się będą
przed tobą nieprzyjaciele twoi. Prorok mówi:
Wybawi cię Pan od nieprzyjaciół twoich.

18. Nie twoje to dzieło, które przedsiębierzesz,
zamyślasz o tern co ci się nie godzi. Prorok
cię uczy: Odwróć się od złego, a czyń dobrze,
tak i ty porzuć twe próżne zmysły.

19. Dzieło twoje zbliża się widocznie, uda
ci się z wielkim pospiechem, nieprzyjaciele
twoi upadną przed tobą. Wołał do Pana prorok:
Wybaw mię Panie Boże mój! — wybawi i ciebie
od nieprzyjaciół twoich i będziesz im strasznym
i silnym i nie powstaną przeciwko tobie.

20. Proś Pana Boga, a uskutecznisz wszystkie
zamiary twoje, tak prorok mówi: Serce me
pała we mnie, — twoje serce po pierwszej pomyślności
napełni się radością.

21. Starania twoje wezmą inną postać, zaniedbasz
ich wtenczas. Prorok powiada: Wybaw
mnie Panie od człowieka chytrego, tak ciebie
Bóg wybawi i żyć będziesz, nie ochronisz
się nieprzyjaźni twoich, trapić cię i szkodzić ci
będą.

22. Nawróć się z całego serca twego do
Boga, a wysłucha cię, nie lękaj się nieprzyjaciół.
Prorok mówi: Utwierdzaj Panie serce moje; tak
i ty wzmacniaj się, nie drażń nieprzyjaciół
twoich a szkodzić ci nie będą.

23. Wiele ciężkiej pracy poniesiesz, nim
zobaczysz skutek zabiegów twoich, wiele złego
ty sam jesteś sprawcą, wołaj z prorokiem do
Pana: Pokaż nade mną miłosierdzie twoje, strzeż
się, aby ci nie uszkodzono.

24. Zatrwożą cię i nakarmią wstydem i będziesz
to znosił, ucz się z cudzych przypadków
rozumu, gniewają się za co na kogo i ty się
wystrzegaj, a tak ani od zwierzchności ani od
różnych osób spotwarzonym nie będziesz.

25. Dorobisz się znacznych dostatków, lecz
pamiętaj, że do srebra miedzi mieszać nie należy,
przestań na tern co masz, tak mówi prorok:
U waż czy dobrze jest na próżno radować się,
tak i ty oddal tę myśl, a przed niewodem ryb nie
łapaj.

26. Bóg twój jest ci pomocą, nie troszcz się
o nic i nie bój się; masz słuszność po sobie,
od nieprzyjaciół twoich zachowań będziesz, tak
prorok mówi: W Tobie Panie pokładam nadzieję,
zbaw mnie, tak i ciebie Bóg zachowa i dobrze
ci będzie.

27. Nie czyń źle ludziom, a napastować
cię nie będą, słuchaj w tern proroka: Oniesław
ili mnie nieprzyjaciele moi, tak i ty oniesławion
będziesz od nieprzyjaciół twoich, wytrzymaj
do końca, a pokonasz ich.

28. Będzie ci się powodzić jak sam chcesz,
pragniesz bogactw, lecz nie prędko je ujrzysz,
w Bogu Zbawicielu moim, miej ufność i ciebie
Bóg napełni radością, proś tylko Boga.

29. Proś Pana Boga, wkrótce szkoda twoja
powróci się tobie, tak prorok powiada: Wzmocnij
Panie serce moje, także i ty będziesz żył wesoło
i spokojnie.

31. Czego się lękasz? nie troszcz się, minie
to ciebie, tak prorok zapewnia: Naprostuj Panie
ścieżkę moją; tak i ciebie Bóg naprowadzi na
drogę prostą, ten o którymeś myślał, umarł w
drodze i nie wróci się do ciebie.

32. Nie dopniesz tego co zamyślasz. Prorok
mówi: Nie miejcie nadzieji w książętach i
synach ludzkich, równie i ty na którym nadzieję
pokładasz, od niego zawiedzionym będziesz.

33. U trapienia twoje zakończą się wielką
radością. Bóg ścieżki twoje naprostuje, pierwszą
dojdziesz do majątku, drugą chodzić będziesz
z weselem, trzecią trafisz do chwały, Bóg
ci pomoże we wszytskiem.

34. Bez pomocy na próżno pracować będziesz,
daj Bogu ofiary a zlituje się nad tobą,
tak mówi prorok: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się
nade mną i nad tobą Bóg się zlituje i wybawi
ciebie od wszystkiego złego.

35. Nie upodlaj się przed krzywdzącemi
ciebie, a złość cię nie dosięgnie, jeżeli nie będziesz
źle czynił ludziom, nie doznasz sam złego
i będziesz zawsze szczęśliwym

36. Nie otrzymasz czego żądasz, ale inny
przed tobą to weźmie, ponieważ znasz Boga, a
zapominasz o Nim, lepiej módl się zawsze ze
sprawiedliwością, a za złym przykładem nie idź.

37. Wielkie dary otrzymasz od Boga jakich
tylko będziesz żądał, tak prorok świadczy:
Wieleś dobrego czynił, tak i ciebie Bóg obdarzy
wielką pomyślnością.

38. Uzbrój się, powstaną na cię i nie przemogą
ciebie; nie lękaj się, Bóg ci przemocą i naprowadzi
cię na drogę prawdy, uderz na nieprzyjacioly
swoje, będziesz im straszny, pomoże
ci Bóg upokorzyć ich.

39. Nie troszcz się o nic, żądanie twoje
skutkować będzie, już okręt po burzy słodkiego
zażywa pokoju, tak prorok powiada: Boże! Boże!
w Tobie nadzieję pokładam, wybaw mię, tak
i ty miej nadzieję w Bogu i korzyść twoją oddaj
woli Boskiej, rodzeństwo twoje zdrowe żyje,
widzieć cię pragnie z radością.

40. Czego usilnie< pragniesz nie otrzymasz,
czy dla tego pniesz się płynąć przeciwko wodzie,
żebyś zdobył, strzeż się nieszczęśliwego
przypadku.

41. Nie lękaj się nieprzyjaciół twoich, szkodzić
ci nie będą, tak prorok mówi: Wybaw mnie
Panie od prześladujących, tak ty módl się a zmiłuje
się nad tobą Bóg i wybawi cię od nieprzyjaciół
twoich i od powstających na cię wyrwie.

42. Serce twe radować się będzie z dobrych
czynności twoich, masz osobliwego przyjaciela,
owszem wspaniałego dobroczyńcę, o co tylko
prosić będziesz, nie odmówi.

43. Przewrócą się całkiem układy twoje.
Przyjaciel twój dół pod tobą ukopał, tak prorok
mówi: Oddalającego się odemnie złośnika nie
poznałem, tak i ty nie patrz na pochlebców i
ostrożnie z nimi wchodź w rozmowy.

44. Od złego na dobre od śmierci na żywot,
wyzwoli cię Pan Bóg twój, co sobie za mnie
masz, proś Boga o łaskę a tak uskutecznisz
dzieło twoje.

45. Dobre twoje zamysły, Bóg ci pomoże,
mówi prorok: Boże obrońco nasz, kogo się obawiać
będziemy; tak i tobie Bóg pomoże, a będziesz
miał wielkie dobro i korzyść.

46. Jako to prawda, że Piotr od Boga posłany,
tak twoje żądanie człowiecze spełni Bóg
z wielką pociechą twoją, tylko proś Boga o to.

47. Żądanie twoje będzie zawsze próżne,
jak prorok mówi: Omylni są synowie ludzcy
w wagach, aby oszukiwali z marności wspólnie.

48. W pracy twojej człowiecze wielka cię
opieszałość opanuje i nie prędko zakończysz
dzieło rozpoczęte.

49. Co się ukrywa, przed tobą będzie to
jawno, żądasz być poważany i o to się frasujesz
będzie tobie dobrze i wkrótce to otrzymasz.

50. Dobrze myślisz ludziom, ale złym złość
wielką wyrządzasz.

51. Gotowa droga twoja, wrota się otwierają,
a wejście już się przyspiesza, tylko proś
Boga, tak prorok mówi: Posłał Pan miłosierdzie
swoje i zamiary twoje uskutecznią się z radością.


52. Pokój, zdrowie i pociechę otrzymasz,
wesel się: opływać będziesz w wielkie dostatki,
prorok mówi: Dał ci Pan życie, pognębisz swoich
przyjaciół i sam zaś od nich skrzywdzonym
nie będziesz.

53. Strzeż się i miej baczność, wielu ludziom
czynisz źle, tak prorok m ów i: Odwróć się
od złego, a czyń dobrze, tak i ty nie czyń źle ludziom,
to i sam złego nie doznasz.

54. Otrzymasz wielkie dobra, tylko proś o
to Boga, ponieważ w domu twoim wzajemne
wszczynają się rozrywki, pogódź to, dobrze ci
będzie.

55. Chcesz z wysokości rzucić się w przepaść
i taka, jest myśl twoja, nie idź za tern złem,
zaczekaj nieco, pamiętaj na to, co prorok mówi:
Zbaw Panie lud twój i staraj się zbawić duszę
twoją, proś o to Boga.

56. Czego chcesz a nie masz, dano ci będzie.

57. To, o czem miałeś nadzieję że otrzymasz,
drugiemu dano będzie.

58. Nie dobrze się rządzisz, postrzeż się.

59. Zaprawdę, na nich mocną pokładaj nadzieję.

60. Rady twoje jak jad wężów, nie czyń tego więcej ludziom.

61. Ani człowiek o tern pomyśli, co Bóg obiecał.

62. Proś Boga, co się tobie śniło, będziesz żądał.

63. Miej wiarę, da ci Bóg jak ty prosisz.

64. Wiele trudów i pracy poniesiesz i dokończysz dzieła twego.

65. Nie smuć się, tylko proś Boga, uczyni zadosyć żądaniu twojemu.

66. Staraj się, a będziesz podwyższonym z woli Boskiej.

67. Masz słuszność po sobie, nie ustawaj w przedsięwzięciu.

68. Za radą tą idź prędko, a potem skutku jej doznasz.

69. Bóg ci pomoże, czyń co zamyślasz.

70. Czego żądasz, otrzymasz według układu twego.

71. Powstaną na cię nieprzyjaciele mnodzy, strzeż się ich.

72. Idź drogą swoją, dopomoże ci Bóg.

73. Nie nadymaj się, abyś nie utracił powierzonego ci talentu.

74. Proś Boga, czego żądasz otrzymasz.

75. Zbliża się już nadzieja twoja, a będziesz szczęśliwym.

76. Z wiarą gorącą szukaj Boga, mocny jest i będzie ci pomocą we wszystkiem.

77. Złe twoje zamiary, wielkim cię nabawią kłopotem.

78. Zachować chcesz zdrowie twoje na długo, Bóg to uskuteczni.

79. Wiele sławy i dobrego mniemasz, szukaj czego tobie potrzeba.

80. Dwojaką ty masz myśl, lecz opatrzy cię Bóg na tę oboje.

81. Nie kwap się z twoją myślą, gdyż nie od Boga ona pochodzi.

82. Korzyści wielkie dla ciebie możesz znaleźć.

83. Dobroć i rzeczy długość dni nastąpią dla ciebie, jeżeli będziesz do Boskiej stosować
się woli.

84. Często podchlebiają do myśli twojej,
lecz ty jeżeli chcesz, aby dobrze było, miej pamięć
na Boga.

85. Usiłujesz lecz nie dopniesz żądania twego od Boga.

86. Nie inaczej dla ciebie to nastąpi, jak tylko sobie życzysz.

87. Zaczekaj nieco, a żądza twoja uskuteczniona będzie.

88. On o tern zapomniał, co ty przed nim ukrywasz, bądź cierpliwym, tobie się dostanie.

89. Nie ujrzysz dobra, póki pracy znacznej nie poniesiesz.

90. Nie lękaj się, uiści się dobra twa nadzieja.

91. Jeżeli zwykłeś dobrze czynić drugim, czyńże a nie opóźniaj się, wkrótce większe dla
siebie znajdziesz dobro.

92. Popraw się i wstrzymaj się od złego, a nie będziesz opuszczony od Boga.

93. Z trudów twych skończy on, albo ona, życie swoje.

94. Po troskach, dla ciebie wielka radość nastąpi.

95. Wkrótce ukończysz dzieło swoje, które ci na dobre wyjdzie.

96. Łaskę przeznaczoną tobie od Boga wkrótce otrzymasz.

97. Praca bez korzyści nastąpi dla ciebie.

98. Nie odstępuj zamiarów swoich, Bóg podług żądania twego uskuteczni.

99. Zagadnienie twoje ostatecznie opowiem ci: będziesz walczył z nieprzyjaciółmi twemi.

100. Z Bogiem czyniąc, będziesz miał też pomoc i uskuteczniona zostanie żądza twoja.

(Koniec Kabały).


Ubolewanie
Ubolewanie nad losem.

A któż uzna los mój lichy!
Chociaż to jest rzecz prawdziwa,
Gdy mnie trapi smutek cichy,
Ach jakżem ja nieszczęśliwa!
Ach jakżem ja nieszczęśliwa!
Los swe na mnie sroży siły,
Wszystkie mocy wydobywa,
Już mnie łzy me zatopiły,
Ach jakżem ja nieszczęśliwa!
Ach jakżem ja nieszczęśliwa!
Z rana pędząc owce w pole,
Osobliwie kiedy żniwa,
Nie raz do krwi nóg nakolę,
Ach ja jestem nieszczęśliwa!
Ach ja jestem nieszczęśliwa!
W wieczór przyszedłszy do chatki,
Każdy spokojnie spoczywa,
I mnie dobrze u mej matki,
Jednak jestem nieszczęśliwa!
Jednak jestem nieszczęśliwa!
Czy to już tak na tym świecie,
Nikt bez frasunku nie bywa,
Jaki taki kontent przecie,
A ja żyję nieszczęśliwa!
A ja żyję nieszczęśliwa!
Ręko coś mnie utworzyła!
Zdajesz się być nader mściwa,
Com takiego wykroczyła?
Żem tak dotąd nieszczęśliwa!
Żem tak dotąd nieszczęśliwa!
Ale już wiem co uczynię,
Pókim jeszcze młoda żywa
Pomyślę ja o chłopezynie,
A z nim będę ja szczęśliwa!
A z nim będę ja szczęśliwa!

Mąż z żoną i złodziej.

Jedna w małżeństwie raz się zeszła para,
Która choć młoda była a nie stara;
Jedna też żona, ja nie wiem. przyczyny,
Nienawidziła męża a bez żadnej winy.
Co gdy się pobrali, we wszystkiem wygadzał,
Wszelkie onej rozkosze do domu sprowadzał,
Nic jej nie przeczył, dozwalał, a ona,
Jako niedźwiedzica i tygrysa żona.
Wszystko mruczała i zgrzytała zęby,
Djabli jak z piekła lecieli z jej gęby,
Ani się dotknąć, ni do siebie gadać,
Ani spać chętnie, ani z sobą jadać.
Mąż jednak tern nie obrażał się przecie,
Mąż to był jakich mało na świecie,
Zawsze łagodnie, miło miał się do niej,
Myśląc, że kiedyś tą miłość dogoni.
Już po weselu pół roku to było,
Kiedy spać z sobą im się trafiło,
Złodziej dowcipny w nocy i bez ciżby,
Wkradł się po cichu do sypialnej izby.

Nagotowane przewraca pudełka,
Ogląda kąty patrzy na lusterka,
Choć to po cichu robi i dyszy,
Najprzód go żona strwożona posłyszy.
I ze strachu męża schwyciła za szyję,
I ledwie gada, co jej serce bije,
Niespodziewanie tak mąż obłapiony,
Kontent z karesu choć nie chętnej żony.
Widzi złodzieja i tak on mu rzecze:
Bierz co chcesz, wszystko daruję człowiecze,
Gdyś jest okazyą, że dziś od kochanej żony
Pierwszy raz jestem uściskany.
Droższa mi miłość, której pragnę dawno,
Niż drogie rzeczy, które kradniesz jawno,
Zawstydził żonę miłością tak wielką,
I uczynił ją sobie wierną przyjaciółką.
Każdy co rozum masz, miej mężu w głowie,
Nie sprzeciwiaj się nigdy białogłowie,
Zwyciężysz dobroć, gorsze nad złe duchy,
Na miód, nie na żółć łowią ludzie muchy.

źródło: „Kabał Moralna czyli mądrości Salomona”,