Jasnowidzenie w hypnozie

Jasnowidzenie w hypnozie.

Terminem „jasnowidzenia” określamy zdolność widzenia rozmaitych przedmiotów, osób i zdarzeń bez względu na czas i przestrzeń, przyczem działalność zmysłów jest tu zupełnie wykluczona.

Zdolności jasnowidzenia drzemią utajone w każdym człowieku bez wyjątku, z tą tylko różnicą, że u jednych są one bardzo silne, u innych zaś w stopniu minimalnym. Stany hypnotyczne są najdoskonalszym środkiem obudzenia i wydobycia na jaw zdolności jasnowidzenia. Doświadczenia z tej dziedziny przeprowadza się w ten sposób: medjum, pogrążone we śnie somnambulicznym, siedzi na krześle, zwrócone tyłem do eksperymentatora. Ten ostatni bierze w rękę jakikolwiek przedmiot i wpatrując się weń pilnie, zadaje medjum pytanie: „Co trzymam w ręku?“. Jest rzeczą prawdopodobną, że medjum nie odpowie od razu trafnie. W tym wypadku należy pytania zadawać dalej, zmieniając przedmioty.

Kiedy to doświadczenie nie będzie nastręczać już żadnych trudności, trzeba poprosić jakąś osobę, aby udała się do sąsiedniego pokoju i tam wykonywała jakąś czynność. Jednocześnie suggerujemy medjum, że może widzieć dokładnie przez ścianę sąsiedni pokój  i prosimy je, aby opisało, co robi znajdująca się tam osoba.

Później można zwiększać zakres widzenia medjum i kazać mu, aby widziało rzeczy i osoby, oddalone o kilkaset kilometrów, a nawet jeszcze dalej. Zaznaczam jednak, że te doświadczenia są bardzo trudne, a więc nie należy martwić się niepowodzeniami. W każdym razie trzeba spróbować i tych eksperymentów, bo nie jest wykluczone, że możemy natrafić na dobre medjum jasnowidzące, które umożliwi nam wkroczenie w te niezmiernie ciekawe dziedziny ducha ludzkiego.

źródło: fragment książki “Praktyczny Kurs Hypnotyzmu” w dziesięciu lekcjach Tadeusz Kutz