Jak wygrać zawsze i wszędzie na loterji

Król Salomon nie byłby przyszedł na myśl o loterji, gdyby nie był wpierw wynalazł swej rózgi czarodziejskiej, przez którą dopiero swój wielki rozum objawił. Bo loterji wtedy jeszcze nie było, są one późniejszym wynalazkiem świata w myśl, że jeden wygrać musi, co inni przegrają. Wielki król Salomon daje na wygranie każdej stawki następującą radę:

„Czytaj zanim się położysz na spoczynek dwa razy pocichu i raz głośno następującą modlitwę, pisaną ręką dziewiczą na pergaminie, a schowaną pod poduszkę starą – być miłosiernym dla biednych przez trzy dni, a trzeciej nocy ukaże ci się genjusz wielkiej planety i powie ci godzinę, w której masz kupić twój los loteryjny.

MODLITWA

O wielki duchu! Błagam cię, objaw mi swoją genjalnością enim weritas i okaż swój potężny rozum incognita unaque alia me doceas, ut possim omnia cognoscere si et si sit. Ześlij mi Arjela Rubjela le Borachiela, którzyby mnie oświetlili w mojem pragnieniu. Amen.

Ta modlitwa o tyle będzie skuteczna, o ile będzie wymawiana z calem przejęciem i z całą serdecznością. Od natężenia tego przejęcia zależy wysłuchanie prośby i ujawnienie godziny oraz wskazanie losu. Jeśli nie będzie należytego przejęcia – nic z tego.

źródło: „Prawdziwy Ognisty Smok” z dwudziestu foljałów Ksiąg Salomonowych ułożony, Warszawa 1936