IX MONET

Karta zobowiązań finansowych

Karta ta symbolizuje pieniądze, które zmieniają właściciela. Daje sieje albo otrzymuje. W obu przypadkach sytuacja jest pomyślna dla

pytającego: wzbogaca się on zarówno otrzymując pieniądze, jak i je dając. Płacąc swoje długi uwalnia się od zależności i zobowiązań.

Najczęściej karta ta zapowiada jednak wydatek, ale jest to wydatek w słusznym celu. Na przykład w sąsiedztwie Dwóch Kijów karta ta mówi, że pieniądze będą przeznaczone dla chorego.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska