Informator Polskiego Towarzystwa Astrologicznego 1/2017

16 I 2017 „Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na rok 2017” – wykład Piotra Gibaszewskiego

W poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku zapraszamy na wykład Piotra Gibaszewskiego „Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na rok 2017”. Wykład odbywa się w ramach comiesięcznych poniedziałkowych wykładów PTA.

Termin: 16 stycznia 2017, godz. 18:00
Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie .

21-22 I 2017 Szkoła Astrologii PTA

W dniach 21-22 stycznia odbędzie się kolejny zjazd Szkoły Astrologii PTA zarówno dla grupy początkującej, jak i zaawansowanej.
Zajęcia prowadzą dr Piotr Piotrowski i Jarosław Gronert.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie .

28 I 2017 „Zaćmienia lunarne i solarne” – warsztat Ewy Braszko

Zapraszamy na całodniowy warsztat Ewy Braszko „Zaćmienia lunarne i solarne”. Na warsztacie zostaną rozwinięte reguły i zasady pracy zaćmieniami w oparciu o przykłady i analizę minionych i najbliższych eklips: 1) Rodzaje zaćmień oraz ich rozpoznawanie w kosmogramie; 2) Eklipsy w rodzinie węzłów, a zaćmienia w sezonie; 3) Cykl Saros; 4) Analiza zaćmień w sezonie: określenie władcy zaćmienia, znaczenie żywiołów, jakości znaków, typu domów, punktu zaćmienia oraz aspektów; 5) Prognozowanie wydarzeń oraz czasu ich wystąpienia na podstawie zaćmień. Ocena tranzytów i progresji aktywnych w okresie zaćmienia. Aktywowanie planet i aspektów urodzeniowych, obszarów domów horoskopowych. Znaczenie tranzytów węzłów.

Termin: sobota, 28 stycznia 2017, godz. 11:00-17:00
Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa znajdują się na naszej stronie .

25-26 II 2017 „Wprowadzenie do astrologii indyjskiej – pięć elementów panchanga” – warsztat Rafała Gendarza

W lutym zapraszamy na dwudniowy warsztat Rafała Gendarza na temat technik interpretacji horoskopu według tradycji indyjskiej. Panchanga to parametry, które pojawiają się jeszcze przed ustawieniem pozycji planet w horoskopie. Ukazują potencjalne zasoby 5 elementów, które tworzą karmiczną bazę dla yog (kombinacji w horoskopie). Będą analizowane sposoby interpretacji tych pięciu elementów. Uwzględniona zostanie pozycja w znaku, relacja z innymi planetami oraz blokady (argala) wobec domów kendra.

Termin: sobota-niedziela, 25-26 lutego 2017
Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa znajdują się na naszej stronie.

27 II 2017 „Albumasar i jego dzieła astrologiczne. Cz. 1. Flores” – wykład Sylwii Konarskiej-Zimnickiej

Zapraszamy na cykl wykładów dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, która sukcesywnie będzie przedstawiać najważniejsze dzieła astrologiczne Albumasara. Jako pierwszy omówiony zostanie traktat „Flores” dotyczący arabsko-średniowiecznej astrologii mundalnej. W późniejszych terminach przedstawione zostaną „Introductorium in astronomiam” w tłumaczeniu Johanesa Hispalensisa, a następnie jedno z największych i najbardziej znaczących dzieł astrologii „De magnis coniunctionibus”.

Termin: poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, godz. 18:00
Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Szczegółowe informacje znajdują się  na naszej stronie .

22-23 IV 2017 „Interpretacja gwiazd stałych” – warsztat Johna Frawleya

Zapraszamy na weekendowy warsztat Johna Frawleya na temat interpretacji gwiazd stałych. Warsztat odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Wkrótce podamy szczegółowe informacje.

Zmiany personalne we władzach PTA

W dniu 11 grudnia 2016 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków PTA. Przebieg zebrania od strony formalno-prawnej nadzorował mecenas Krzysztof Piotrowicz. Obecnych na sali członków uprawnionych do głosowania było 26. W skład prezydium zebrania wchodzili: Ewa Braszko – przewodnicząca, Małgorzata Szwałkiewicz – sekretarz oraz członkowie: Krzysztof Porzeżyński, Bogdan Krusiński i Piotr Piotrowski. Protokolantką zebrania była Alicja Staśkiewicz. Komisję uchwał i wniosków tworzyli Natalia Stala, Ewa Zapolska i Stanisław Kędzierski. Przewodniczącą Komisji wyborczej była Anna Tomczyk, a jej członkami Margot Graham i Piotr Piotrowski. Skład Komisji mandatowo-skrutacyjnej tworzyli Aleksandra Kaczyńska, Małgorzata Seremento i Stanisław Góral.
Celem Walnego zebrania było m.in. przyjęcie sprawozdań ustępujących władz oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie! Walne wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Astrologicznego na kadencję 2016-2020 w następujący sposób: dotychczasowy skład Zarządu PTA został wybrany na kolejną kadencję; w Komisji rewizyjnej zasiadają Ewa Braszko, Ewa Rogińska oraz Izabela Kiełbowska; do Sądu koleżeńskiego zostały wybrane następujące osoby: Natalia Stala, Anna Tomczyk Bogdan Krusiński, Margot Graham i Ewa Zapolska.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie .

Sprawozdanie Zarządu z działalności PTA w latach 2013-2016

Na naszej stronie na Facebooku można się zapoznać ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w latach 2013-2016.

Fotorelacja z Walnego zebrania

Na naszej stronie na Facebooku można się zapoznać z fotorelacją z przebiegu Walnego zebrania Członków PTA, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Nowi Członkowie honorowi PTA

Zgodnie z § 22, 23 i 24 Statutu PTA, na wniosek Zarządu, Walne zebranie Członków PTA w dniu 11 grudnia 2016 roku nadało jednogłośnie godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Astrologicznego następującym osobom:
• Margot GRAHAM i Wojciechowi JÓŹWIAKOWI za wieloletnią pracę dydaktyczną, popularyzatorską, publicystyczną, translatorską oraz edytorską na rzecz upowszechniania i rozwoju astrologii w Polsce;
• Światosławowi F. NOWICKIEMU za nowatorski, oryginalny i odkrywczy wkład w rozumienie symbolizmu astrologicznego;
• Irenie i Januszowi NAWROCKIM, właścicielom Studia Astropsychologii, za niepowtarzalną działalność wydawniczą popularyzującą astrologiczny dorobek polskich i zagranicznych autorów.
Uhonorowane osoby, z uwagi na fakt, że są jednocześnie członkami zwykłymi PTA, nie tracą dotychczasowych praw członkowskich (np. wyborczych).
W latach ubiegłych godność członka honorowego PTA nadano Grzegorzowi Muszyńskiemu za polski przekład „Tetrabiblos” Ptolemeusza oraz Janowi Sarowi Skąpskiemu za upowszechnianie wiedzy nt. astrologii kognitywnej i harmonicznej.

Baza horoskopów PTA

W ostatnim okresie do Bazy horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego dodaliśmy kolejne kosmogramy. Są to m.in.: Waldemar Kuczyński, Hanna Szychowicz, Irena Eichlerówna, Antoni Ojrzyński i in. Sukcesywnie rozbudowywany zbiór (obecnie ponad 620 rekordów) zawiera horoskopy zarówno słynnych Polaków, jak i te dotyczące historii naszego kraju (mundalne, wydarzeniowe i inne).

Nad bazą pracuje zespół kompetentnych i zaangażowanych astrologów: Mirosław Czylek, Olga Gieraga, Jarosław Gronert, Tomasz Kiedos, Piotr Piotrowski i Wojciech Suchomski, poświęcających swój czas pro publico bono. Osoby chcące podzielić się własnymi zbiorami lub jakimikolwiek sugestiami proszone są o kontakt na adres: baza@astrolog.org.pl. Jesteśmy również na Facebooku .

Wszystkie spotkania, wykłady i warsztaty organizowane przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne odbywają się w centrum Warszawy, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV lub V p.).
Serdecznie zapraszamy.

Po najświeższe informacje i komentarze zapraszamy również na profil PTA na Facebooku .