III MIECZE

Karta pomyłek i błędów

Liczba Trzy, która symbolizuje płodność, w przypadku Mieczy oznacza nagromadzenie pomyłek i błędów, mogących zaburzyć równowagę duchową albo psychiczną. Jest to karta nieprzychylna, która źle wróży sprawom serca – zarówno przyjaźni, jak i miłości. Karta ta zapowiada gwałtowną niechęć, odrazę albo co najmniej niezgodność charakterów i ogólne trudności w kontaktach z ludźmi. Wróży rozwód, zerwanie zobowiązań, nieporozumienia między wspólnikami i współmałżonkami.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska