II MONETY

Karta konfliktu materialnego

Jest to karta konfliktu w sferze materialnej, ukazuje opozycję między sprzedawcą a kupującym, między dłużnikiem a wierzycielem.

Jest niepomyślna dla wszelkich transakcji finansowych. Wskazuje na dług, którego nie można uregulować.

Karta ta nic jest pomyślna także dla spraw uczuciowych – ani dla przyjaźni, ani dla miłości.

Zapowiada chaos w interesach, przeciwstawne tendencje, małostkowe dyskusje o pieniądzach między rodzicami albo małżonkami. Pokazuje także zwodnicze obietnice i zobowiązania finansowe, które nie są dotrzymywane.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska