II MIECZE

Karta sprzeczności

Jest to karta opozycji, dualizmu, rozdarcia; dynamiczna i brutalna. Symbolizuje destrukcyjne napięcie wewnętrzne, walkę z samym sobą albo z innymi. Oznacza oszustwo, zdradę, kłopoty i przykrości spowodowane przez bliźnich. Przedstawia dwie równorzędne, przeciwne sobie siły, których zmagania przynoszą nieprzewidywalne rezultaty.

Karta ta wróży gwałtowne, ostre spory z rodzicami, nieprzyjaciółmi, a nawet z nieznajomymi. Walka, czasem w dosłownym tego znaczeniu, rany zadane albo otrzymane.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska