II Działanie

II. Działanie

Zwyczajne metaliczne złoto i srebro podlegają działaniu Azotu Mędrców, celem oswobodzenia z nich Żywego Słońca (metalogenicznej Siarki) i Żywego Księżyca (metalogenicznego Merkurego) w maksymalnych ilościach. Można byłoby operować i nad nieszlachetnemi metalami lub tylko nad jednem Błotem, ale  wtenczas sprawa wolniej by się rozwijała.
Oswobodzone Za.sady w formie dwóch fermentów zamykaj, się w szklanej wieży, zwanej jajkiem i poddają się powolnemu nagrzewaniu na słabym ogniu oliwnej lampy w tak zwanym „atanorze„.

Czas i ciepło określaj, cały szereg fizycznych i chemicznych  zjawisk w jajku. W pierwszych tygodniach zwęglania materiał  przyjmuje nieokreślone kolorowe odcienie. Epoka ta nazywa sit  „Królestwem Merkurego”. Masa potem zielenieje a w końcu czernieje. Z początku obserwuje się czarnośó na powierzchni  (Głowa Wrony), potem czernieje cała. masa i zaczyna się t. zw.  „Królestwo Saturna”. Masa umiera, aby odrodzić się, podobnie do Masona w Rytuale Poświęcenia w Stopień Mistrza.

Czarność przechodzi później w bronzowe tony. Widzi się oddzielanie par, znów opadających w formie deszczu. To – „Królestwo –  twa Jowisza”. Następuje potem „Królestwo Diany”, charakteryzowane oślepiającym białym blaskiem masy. Jeżeli jest’ potrzebny proszek dla białej Przemiany (w srebro lub platynę),  to druga faza operacji jest skończona ale jeżeli dążymy do  czerwonej przemiany, to trzeba przedłużać nagrzewanie, nie  zwracając uwagi na przejścia masy z płynnego stanu w stały i  odwrotnie. Masa zielenieje, sinieje, robi się ciemno-czerwoną.

Wszystko to – „Królestwo Wenery” ; potem przyjmuje pomarańczowy odcień, potem farbuje się, podobnie do „ogona pawia”, razem w wszystkie kolory tęczy „Królestwo Marsa”. W końcu  w jajku nad masą pojawiają się czerwone pary; one zagęszczają się masa wysycha, rozpala się do. czerwoności i podczas oblodzenia jajka fiksuje się w formie niewielkich ziaren odcienia makowego koloru. To spełnienie ostatniego per jodu, nazwanego „Królestwem Apollona”.

Rozbijają teraz jajko i w niem znajdują krystaliczny bardzo ciężki proszek jasnoczerwonego koloru z zapachem zwęgliwszej się morskiej soli. Proszek ten włada
po upływie dwóch godzin kipienia siłą zamieniania. w złoto, rtęci lub roztopionego ołowiu w ilości, równającej się dziesięciokrotnej wadze samego proszku.

Trzecia sfera – Pomnożenie kamienia.

Kamień albo znów poddaje się działaniu Azotu Mędrców albo, co jest prostsze, prosto zamyka się znów w jajku razem z ilością złota sto razy przewyższającą wagę samego kamienia.

Jajko znów poddaje się działaniu ognia. Zmiana kolorów wznawia. się w starym porządku, ale przechodzi znacznie szybciej.  Nowy Czerwony Kamień, jest o wiele cięższy od mieszaniny poprzedniego Kamienia z rozpławionem złotem, zawartej w jajku a. podług cech przemiany, .dziesięć razy silniejszy od pierwszego. Nowe położenie zaopatruje kamień w koeficjent 100 w Stosunku do pierwszego Działania. Robią zwykle tylko trzy pomnożenia, tak że ostatecznie otrzymany Kamień możne przemienić Rtęć albo rozpławiony ołów w proporcji 1 na 10.000.

Czwarta faza – Projekcja Kamienia lub posługiwanie się tymże.

Bierze się płynną rtęć lub rozpławioną cynę w ilości odpowiadającej sile Kamienia. Jeżeli Kamieniu jest dużo, to posługują. się tymże kawałkami. Kryształy Kamienia tłuczą się na miałki, proszek, Niewielkie ilości tego proszku starannie zamykają się w woskowe pigułki, rzucane w odpowiednie naczynie z nieszlachetnym metalem a ostatni poddaje się kipieniu (wrzeniu) dla złota w przeciągu dwóch lub dwie i pół godziny.

Jeżeli mamy do czynienia nie z czerwonym proszkiem lecz z białem, to celem otrzymania srebra, wystarczy kwadrans – czasu wrzenia.

Masa ewolująca w jajku, nazywa. się Rebis.

Nieśmiertelne  ognisko lub „atanor” przedstawiało dawniej połączenie trzech Części. W dolnej części mieściła się oliwna lampa z czteronitkowym knotem w początku (do Wroniej Głowy); potem z czternastonitkowym;  w końcu z dwudziestoczteronitkowym (już w fazie Diany).

Średnia część atanora zawierała występy celem podtrzymania rodzaju patelni lub spodka. W ten spodek nasypali piasku, a, w piasek pogrążali jajko do trzeciej jego poprzecznicy.  Masa  Rebis w jajku podnosiła się tylko do ćwierci takiej samej poprzecznicy.

Górna część atanora składa się z szklanej kopuły, odbijającej ciepło wewnątrz naczynia. Przypominam Jeszcze raz, że w drugiej fazie Działania nie ma prostej konieczności jednoczesnego posługiwania się złotem i srebrem. Wielu działało Azotem Mędrców na jedno tylko złoto i mimo wszystko otrzymywali  zadowalający Rebis.


Dla osób zamierzających czytać dzieła o Alchemji, powinienem dodać te: w naszej terminologii Siarka zjawia się jako Ojciec;  Merkury – Matka, a Sól – Androginiczne Dziecko. Jeśli przeczytacie gdzieś, że Sól jest Matką, a Merkury – Androginicznem Dzieckiem – będzie to znaczyło, że pod Merkurem rozumieją nie Merkurego Zasadę, lecz Merkurego Rozczynnika (Azot Mędrców), wydobyty z Magnezji (gotowa materja – a  więc, coś takiego, wczem obie zasady są równoważone w żywej postaci; ale zrównoważyć ich mote tylko Sól to znaczy, że w Magnezji Mędrców dominuje żywa sól, jak dziecko wydobywa się z matki.

powrót do arkan XIX ⇐

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska