Guzik Jan

Guzik Jan, medjum wszechświatowej sławy, ur. 20 IX 1873 r., zmarł 6 X 1928 r. w Warszawie. Oddany przez rodziców początkowo do terminu, pracował następnie w fabryce garbarskiej, gdzie też po raz pierwszy ujawniły się jego zdolności medjalne. Dzięki tym zdolnościom oraz poparciu koła spirytystów, Guzik, porzuciwszy fabrykę, stał się zawodowem medjum. W swej medjumistycznej karjerze, obok zarzutów spotkał się z prawdziwem uznaniem całkowicie zasłużonem, gdyż był on istotnie pierwszorzędnem medjum materjalizacyjnem. Odbywając po kilka seansów dziennie, wyczerpywał się szybko, na skutek czego nastąpił stopniowy upadek sił, aż wkońcu zmogła go gruźlica. Seansowa! jeszcze w przededniu śmierci. Kilkakrotnie seansowa! zagranicą, m. i. w r. 1911 w Petersburgu w obecności cesarza Mikołaja II.