Gauricus Lucas

Gauricus Lucas, ur. 12 III 1476 w Gifoni w królestwie Neapolu, zm. 6 III 1558 w Rzymie, był jednym z najsłynniejszych atsrologów swego czasu. W roku 1506 obliczył horoskop’ życia władcy Bolonji Janowi Bentivoglio, znanemu gwałtownikowi, radząc mu pojednać się i żyć w zgodzie z papieżem Juljuszem II i przepowiadając mu, iż zostanie przez papieża pokonany, a jego pałac zrównany z ziemią. Rozwścieczony przepowiednią Bentivoglio kazał go czterokrotnie torturować, a następnie uwięzić przez 25 dni. Przepowiednia jego spełniła się co do joty. Przez jakiś czas później przebywał na dworze francuskim Katarzyny de Medici, później był faworytem papieży Leona X, Klemensa VII i Pawła III, gorących zwolenników astrologii. Z dzieł astrologicznych najważniejsze: „Tractatus isagogius in totam Astro-logiam praedicativam” (Romae 1546), „Tabulae de primo mobili, quas directionum vocitant etc.” (Romae 1560), „Directiones, progressiones – ascensoria témpora Hilegiorum”, „Tractatus judicandi conversiones annuas, sive revolutiones nativitatum” (Romae 1560), „Super diebus deeretoriis, quos etiam críticos vocant, axioma sive aphorismi” (Romae 1546)