Film życia

Słuchaj, co tajemna nauka ogłasza:
W tej ostatniej chwili,
Gdy twoje duchowe odłącza się od ciała

I wkracza do eterycznego królestwa wieczności,
Gdzie nie zna bólu czasu
W tej ostatniej chwili
Twoje ziemskie przeznaczenie
Przewija się magicznie z prędkością sekund.
Wyraźnie, obrazowo i w pełnych kolorach
Jeszcze raz rozgrywa się przed tobą twoje ziemskie przeznaczenie!
Patrzysz wstecz na matkę i narodziny
I widzisz w długim, zmiennym szeregu,
Dziwnie otulony ostatnią sakrą,
Wszystko, co było ci dane przeżyć!
Widzisz przeszłe zdarzenia przelatujące obok,
Miłość i nienawiść, przemoc i pospolitość,
Szczęście, nieszczęście, zwycięstwo i porażkę,
Uroczy blask minionych wiosennych dni,
Niespotykane piękno świata iluzji!
Letnią pełnię, całą chwałę,
Która błogosławiła twoją piękną ścieżkę!
Sztuka i natura i zabawa i żart,
Radość, która przepełniała cię radością,
Twoje żebrackie oczy pełne łez,
Twój dziecięcy śmiech i męski ból!
I wszystko to, wzniosłe, wielkie, małe,
Było kiedyś ludzkim życiem i było twoje.
Tak, słuchaj, co tajemna wiedza ci ogłasza
W tej ostatniej chwili,
Gdy duchowe wraca do swego domu,
Jeszcze raz, jak się przewija twoje przeznaczenie.
Patrzysz w sekundzie przejścia
Na film swojego własnego, cudownego życia!

Max Hayek

źródło: Der Film des Lebens.; „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, Juli 1917.
nazwa niemiecka: „Zentralblatt für Okkultismus” Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften, Juli 1917.