Facial reflection / distortion dark mirror skrying

Metoda „facial reflection/distortion dark mirror skrying” jest jedną z praktyk magii ceremonialnej, która ma na celu uzyskanie wizji i komunikację z duchami, demonami lub innymi istotami. W tej metodzie mag wykorzystuje lustro o specjalnych właściwościach, które ma pomóc mu osiągnąć stan transu, a następnie skupia się na odbiciu własnego obrazu twarzy w lustrze, co ma prowadzić do powstania wizji i komunikacji z innymi bytami.

Metoda ta została odkryta i rozwinięta przez Carrolla „Poke” Runyona, który jest znany jako czołowa postać w odrodzeniu magii ceremonialnej jako duchowego odpowiednika wschodniego mistycyzmu i szamanizmu rdzennej Ameryki. Magia ta jest często stosowana przez osoby praktykujące magię ceremonialną i okultyzm.