Duch a forma

Głównemi zasadami Teozofji są: miłość, tolerancja, wolność. Bardzo częstym błędem uczniów Teozofji jest wymaganie by za­sady te w pewnej oramowanej i przepisowej formie przejawiały się w życiu praktycznem członków.

Takie przepisywanie „co wolno a co nie“ jest absurdem, gdyż niema dwóch ludzi na świecie, którzyby pod każdym względem i bez reszty jednakowo myśleli, czuli i pojmowali. Z tąd też u każdego człowieka zasada jakaś odmiennie się kształtuje w zewnętrznem postępowaniu i jest to rzeczą prywatną w jaki sposób wprowadza ktoś w życie zasady teozoficzne, gdyż życie teozoficzne polega na stosowaniu zasad teozoficznych według najlepszego poznania sumienia i woli. A któż może wglądnąć nieomylnie w duszę bliźniego i wiedzieć wszystkie tajniki, którymi się kieruje a których, może z ważnych przyczyn, nie chce podzielać ze światem? Dlatego ostrożnie z krytyką, która może być łatwo niesprawiedliwą.

Brat.

źródło: „Teozofia” grudzień 1920r.