Doświadczenia hypnotyczne.

Cała trudność doświadczeń hypnotycznych polega na wprowadzeniu medjum w sen. Początkujący musi być przygotowany na to, że pierwsze próby wywołania snu hypnotycznego mogą spełznąć na niczem, ale nie powinno mu to odbierać nadziei, bo w miarę przerabiania doświadczeń trudności będą coraz mniejsze.

Wprawa odgrywa tu wielką rolę, jak zresztą i we wszystkich innych badaniach. Hypnotyzer, przystępując do eksperymentowania, winien zaopatrzyć się w spory zasób cierpliwości i być przekonanym, że doświadczenie musi się udać. Wiemy, jakie ma znaczenie suggestja w hypnotyźmie. Otóż jeżeli medjum z zachowania się eksperymentatora wyczuje, że jest on zupełnie pewny powodzenia, będzie już odpowiednio nastrojone i zasuggestjonowane, a jako takie, nader podatne na wpływy hypnotyczne.

Próby hypnotyczne winny się odbywać początkowo w obecności tylko jednego świadka, a to dlatego, aby eksperymentator czuł się swobodny i mniej skrępowany. Po kilku udatnych eksperymentach można wystąpić w większem towarzystwie. Ważną rzeczą jest wybór odpowiedniego medjum. Osobę, specjalnie podatną, trudno jest poznać na pierwszy rzut oka. Panuje powszechnie mniemanie, że kobiety są lepszym materjałem niż mężczyźni, tak samo, jak blondyni są podatniejsi od brunetów. W sprawie tej, jeszcze nie wyjaśnionej, nie chcemy zabierać głosu. W każdym razie stwierdzić należy, że każdy zdrowy psychicznie osobnik jest dobrym materjałem na medjum.

Każdego, kto zajmuje się eksperymentowaniem, obowiązuje niniejszy „katechizm hypnotyzera“, zestawiony przez dra J. D. („Potęga hypnotyzmu“):

1. Nie hypnotyzować nigdy osoby bez jej bezwarunkowego zgodzenia się na to.
2. Wybierać na medja tylko osoby, posiadające dla operatora zupełne zaufanie.
3. Chorych na serce lub wogóle ciężko chore osoby może hypnotyzować tylko doświadczony lekarz.
4. Nie wolno rozkazywać osobom zahypnotyzowanym wykonywania czynności przedmiotami niebezpiecznemi, jak broń, ostre narzędzia i t. p.
5. Nie wolno narażać medjum na uszkodzenia cielesne w ten sposób, że suggeruje się, jakoby np. ciężar wagi 50 kg. ważył tylko 1 kg. i rozkazuje się im podnieść to jedną ręką.
6. Można suggerować czynności tylko takie, które leżą w zakresie siły medjum i odpowiadają jego warunkom fizycznym i psychicznym.
7. Jeżeli u medjum nastąpią kurcze, nie wolno go budzić, lecz należy usunąć wprzód cierpienie drogą wmówienia, a dopiero wówczas, gdy medjum zupełnie się uspokoi, przerwać hypnozę.
8. Nie wolno hypnotyzować ze złośliwego żartu.
9. Nie wolno hypnotyzować w celach, sprzeciwiających się kodeksowi karnemu.
10. Nie należy nigdy męczyć medjum przez zbyt długie doświadczenia.

Pamiętając o tych wskazówkach, można przystąpić do wprowadzenia medjum w sen hypnotyczny.

źródło: fragment książki “Praktyczny Kurs Hypnotyzmu” w dziesięciu lekcjach Tadeusz Kutz