CZAROKSIĘSTWO i MEDYUMIZM

IGNACY MATUSZEWSKI
CZAROKSIĘSTWO i MEDYUMIZM
STUDYUM HISTORYCZNO – PORÓWNAWCZE

Vouloir restreindre notre examen
aux territoires deja a demi-eonquis,
e’est tromper la foi des hommes qui
ont lutte pour le droit de librę exa-
men, c’est trahir les esperances les
plus legitimes de la science.
O. Lodge.

Z 21 ILUSTRACYAMI
WARSZAWA – NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA
1896


Tytuły rozdziałów:

ROZDZIAŁ I. Poglądy na naturę czarnoksięstwa w różnych epokach. str. 49

ROZDZIAŁ II. Zestawienie fenomenów czarnoksięskich z objawami współczesnego medyumizmu. str. 69

ROZDZIAŁ III. Faust, jako typowy przedstawiciel magii  i czarnoksięstwa. str. 112

ROZDZIAŁ IV.  Streszczenie i konkluzja. str. 196

ROZDZIAŁ V.  o Twardowskim i czarach w dawnej Polsce.  str. 210


SPIS RZECZY.
Wstecznictwo, czy Reakcya
(ZAMIAST WSTĘPU).

I. Reakcya a wstecznictwo. str 3
II. Reakcya współczesna. str 8
III. Normalny tor. str 16
IV. Rzekome „bankructwo wiedzy” str 26
V. Czy badanie faktów medyumicznych jest objawem wstecznictwa, czy postępu? str 40

Czarnoksięstwo i medyumizm.

Rozdział I. Poglądy na naturę czarnoksięstwa w różnych epokach. 40,
Rozdział II. Zestawienie fenomenów czarnoksięskich Z objawami współczesnego medyumizmu.

1. Medyumizm-objaw naturalny, czarnoksięstwo sztuka stosowana 69
Krystalomancya 168
Zjawiska świetlne 168-169
Materyalizacyą 169
Powolny i stopniowy rozwój postaci Mefistofelesa 170
Łatwość i szybkość, z jaką się ukazują „duchy” w bajkach .171
Powieść o Aladynie okultyzm 171-172
Medyumizm w poezyi staro-indyjskiej 172
Trudności towarzyszące doświadczeniom medyumicznym 173
Stalą zależność od pewnych warunków 174
Identyczny charakter realnych zjawisk. 175
Materyalizowanie Się Mefistofelesa fakty współczesnego medyumizmu 170
Obserwacye Guldenstubbego, Dale Owena i Mac Naba 176
Ewokacye Schrepfera w XVIII w. 176-177
Fotografie stopniowego rozwoju widma, zdjęte przez Beatti’ego. .180-180

9. Faust nietylko medyum, ale i czarownik l78
Szamani – medya czynne 179
Hypnotyczno-suggestyjne sztuki Fausta 180-185
Ogród czarnoksięski 186
Ąpporty 187
Ich względne ubóstwo w „Faustbuchu” w porównani u z obfitością bogactwem „1001 nocy” 188-190
Zimne powiewy. 190 – 191
Przesada w opisach. 192
Śmierć Fausta 192
Konwulsye transowe. 193-195

Rozdział IV. Streszczenie i konkluzya.

1. Rekapitulacya 196
Różnolitość teoryi i jednolitość faktów okultystyczno-medyumicznych 197
Pozorna ich bezcelowość i banalność nie powinna wstrzymywać nauki od badania zjawisk medyumicznych .198–200
Czy badanie jakichkolwiek faktów może być bezużytecznem? 200-202
Medyumizm i kuglarstwo, jako jego niezbędna kopia i parodya .203-205
Medyumizm i Ciemne punkty dziejów cywilizacyi. 205-209

Rozdział V. O Twardowskim i czarach w dawnej Polsce.

Brak dokumentów. 210
Możłiwość istnienia Twardowskiego 211
Kraków, słynne w Europie ognisko magii 211
Świadectwo Wiera, Górnickiego 211
Zaanie Wiszniewskiego 211
Dzieła polskie, poświęcone czarom i magii 212-218
„Postępek prawa czartowskiego przecwko narodowi ludzkiemu 212
„The saurus Magicus „. 212 – 214
Popularność autorów okultystycznych u nas 215
Czary gminne u nas ich pokrewieństwo z objawami czarowniczemi całego świata z medyumizmem współczesnym .215-218

2. Wzmianka o Twardowskim u Górnickiego 219
Rękopis Possel’a 219
Rozbiór krytyczno – porównawczy O Twardowskim. – Pożyczki z obcych i swojskich źródeł 219-224
„Verbum nobile” 222
Twardowski papież Sylwester: „Rzym,” i „Jerozolima”. .222-223
Czarnoksięstwo.

Rysy oryginalne. 224 – 225
Nic prawdziwego – prócz faktu 225
Zwierciadło Twardowskiego 226

DODATEK
O Eusapii Palladino i medyumizmie.
I – 231
II – 237
III – 253
IV – 254

 

Pozycja dostępna w formacie DjVu w zasobach śląskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem: https://www.sbc.org.pl/

pobierz: https://www.sbc.org.pl