Ćwiczenia celem osiągnięcia snu magnetycznego

Ćwiczenia celem osiągnięcia snu magnetycznego.

Nieodzownym warunkiem celem osiągnięcia praktycznych rezultatów jest odgraniczenie się od wszelkich wpływów zewnętrznych możliwie ścisła koncentracya sił duchowych. W niej mieści się cała tajemnica przystosowania się magnetycznego za pomocą własnych sił dla celów jasnowidzenia.

Z jakim trudem połączone jest osiągnięcie zupełnego spokoju i bezwarunkowej równowagi, niechaj zaświadczy ten oto prosty przykład:

Trzymajmy w promieniu słonecznym rękę wyciągniętą przez jakie dwie minuty nie poruszając końcami palców. Przypatrując się dokładnie cieniowi ramienia z łatwością skontrolujemy najlżejsze choćby drgnienie palców i zrozumiemy jakiego przezwyciężenia wymaga uzyskanie zupełnego spokoju” pozbawionego wszelkiego ruchu. Cyganie węgierscy, jako też niektóre plemiona arabskie wprawiają się w sen magnetyczny za pomocą dużych muszli, które przez dłuższy czas przykładają do ucha. Huczący i szumiący w nich głos wywołuje monotonią znużenie umysłu, które przemienia się w dalszym ciągu w sen magnetyczny, w czasie którego  jak wiadomo  jasnowidzenie nie jest rzadkością. Indyanie i niektóre ludy w Mandżuryi posługują się do tych samych celów bębnami o monotonnych dźwiękach lub też maszynkami, przy których nucą monotonnie modlitwy.

Próby dokonane za pomocą gramofonów przy reprodukowaniu tak zwanych sennych pieśni indyjskich czy afrykańskich derwiszów dowiodły, że ucho Europejczyka jest tak samo wrażliwe na monotonię i somnolencyę (działanie powodujące senność) jak u Azyaty. W Anglii i Ameryce wywołuje się sen magnetyczny przez znużenie wzroku. Jest to metoda najwłaściwsza już dla swej prostoty i dlatego podajemy ją w dalszym ciągu. Ostatecznie można każdy zmysł przez odpowiednie środki tak znużyć, że sen magnetyczny nastąpi. Stan, spowodowany narkozę nie jest też niczem innem, jak wywołany znużeniem zmysłu powonienia swego rodzaju sen Alagnełyczny. Zmysł dotyku znieczula hypnotyzer za pomocą pociągnięć magnetycznych. W podobny sposób można przy zastosowaniu odpowiednich środków przez znużenie i znieczulenie każdego z naszych zmysłów spowodować sen hypnotyczny, a w nim jasnowidzenie. Następujące sposoby najprościej odpowiadają naszemu celowi:

Próba pierwsza.

Należy usiąść w wygodnym fotelu, oprzeć się w tył, przyczem należy koniecznie zrzucić wszelkie uciskające części odzieży, jak zbyt wysokie kołnierzyki, sznurówki, ciasne obuwie itp. Winno się również usunąć wszelkie przedmioty z otoczenia, mogące rozprószyć uwagę, jak głośne zegary, przyćmić zbyt jaskrawe światło, a fotel odwrócić od światła. Najlepiej zamknąć się w pokoju, do którego nie. dochodzi zgiełk ulicy. Temperatura normalna, 16 do 18° C najlepiej odpowiada naszej próbie. Jednem słowem należ)’ się możliwie odgraniczyć od zewnętrznych wpływów i zapobiedz obcym przeszkodom. Tylko w tych warunkach udaje się eksperyment. Najdrobniejsza niewygoda, ból przeszkoda unicestwiają bezwzględnie jego rezultat.

Po tych przedwstępnych przygotowaniach należy się umieścić w możliwie wygodnej pozycyji w fotelu i przechylić się w tył. Nóg niewolno założyć, lecz trzymać je swobodnie obok siebie, a ręce najlepiej dłońmi oprzeć spokojnie na kolanach. Spokój, bezwzględny spokój winien opanować umysł eksperymentującego.

Dalsza próba.

Skoro cały organizm opanowany został przez owe senne uczucie zupełnej ciszy, należy wybrać sobie jakiś przedmiot w wygodnej odległości i wpatrzeć się weń z całą uwagą, niejako wssać się weń Oczyma. Po trzech lub czterech minutach należy próbę przerwać. Bądź co bądź opisany tu tak prosty eksperyment nie jest taki łatwy w przeprowadzeniu. Najważniejszym czynnikiem i kardynalnym warunkiem jest zupełny spokój i bezwarunkowe nieporuszanie się.

Już przy tej próbie niejeden dozna nieraz po pierwszej chwili uczucia zupełnego wyczerpania, zmęczenia, wynikającego z bezruchu. Stan ten jest zwiastunem snu magnetycznego, o którym chcemy poniżej obszerniej pomówić.

Próba trzecia.

Z białego kartonu sporządza się tarczę  długości mniej więcej 10 cm., zaznacza się na niej koło, którego powierzchnię zamazuje się atramentem lub tuszem pozostawiając w samym środku nieznaczny biały punkt. Karton ten zawiesza się w wygodnej odległości i wbija się wzrok w owo niezamazane centrum silnie, jak powyżej (przy drugiej próbie). W pierwszej chwili doznaje się  pewnego podniecenia, które znika jednak po krótkiej chwili. Organizm opanowuje wkrótce głęboki spokój, nierzadko przygnębienie. Biały punkt w centrum koła poczyna powoli zanikać, to znów poruszać się, zmieniać, wirować, zlewać się z czarnem polem powierzchni kołowej. Po chwili zdaje się, że całe koło czarne promieniuje lśniącem światłem i nieiako unosi się w jasnym blasku z powierzchni kartonu.
Pod powieką doznaje się wrażenia piasku. Coś zmusza je do mrużenia, do chwiania się. Tej sile nie wolno jednak pod żadnym warunkiem uledz, gdyż cały dotychczasowy wysiłek idzie na marne. Jeśli temu pragnieniu nie można się oprzeć, należy dla wzmocnienia nerwów ściągnąć na sekundę brwi. To chwilowo pomaga. Teraz zajść mogą dwa wypadki. Albo ulega się wysiłkom psychicznym i popada się w sen magnetyczny, lub też oczy zachodzą łzami, tak że się je przetrzeć musi, by mód: widzieć.
Najdrobniejszy jednak ruch w niwecz obraca wszelkie dotychczasowe mozoły. W tym wypadku najrozsądniej całą sprawę przerwać i odłożyć ją do .dnia, w którym nerwy nale życie wzmocnione zostaną.

Ci jednak, którzy popadli w sen magnetyczny doznają natychmiast objawień  telepatycznych – w postaci snów i spostrzeżeń na daleką odległość.

 

Polecam do przeczytania: Sen magnetyczny jako czynnik jasnowidzenia.

 

źródło: „JASNOWIDZENIE; WYKŁAD O OBUDZENIU DRZEMIĄCYCH SIŁ DUSZY LUDZKIEJ Z LICZNEMI DOŚWIADCZENIAMI I WIARYGODNYMI PRZYKŁADAMI” strony od 29 do 35

BIBLIOTEKA WIEDZY OGÓLNEJ
JASNOWIDZENIE
WYKŁAD O OBUDZENIU DRZEMIĄCYCH SIŁ
DUSZY LUDZKIEJ Z LICZNEMI DOŚWIADCZENIAMI I WIARYGODNYMI PRZYKŁADAMI
NAPISAŁ Dr RAJNHARD KARMA
PRZEŁOŻYŁ M.BORUŃ

LWÓW :: WYDAWNICTWO >>KULTURA I SZTUKA<<
SKŁADY GŁÓWNE: LWÓW KSIĘGARNIA AKADEMICKA
WARSZAWA – E. WENDE I SP.
NEW YORK – POLISH BOOK IMPORTING CO. INC