Cuda i nowoczesny spirytualizm

Jedno z najbardziej znanych dzieł anglosaskiego spirytualizmu, autorstwa brytyjskiego biologa Alfreda Russela Wallace’a (1823-1913).

Zawiera odpowiedź na argumenty myślicieli, takich jak Hume i Lecky, którzy podają w wątpliwość istnienie cudów. Wallace dowodzi, że zjawiska parapsychiczne, traktowane jako łamiące prawa natury, w rzeczywistości wpisują się w ogólny porządek przyrody.

W rozdziale zatytułowanym ‘Naukowa postać nadprzyrodzoności’ Wallace podaje analizę własnych doświadczeń i eksperymentów, a także podsumowuje najważniejsze prace badaczy zjawisk mediumicznych. Znajdziemy tu między innymi próbę klasyfikacji zaobserwowanych zjawisk, liczne odwołania do literatury przedmiotu oraz fragmenty angielskich i amerykańskich dzieł spirytystycznych. Ponadto jeden z rozdziałów wyjaśnia podstawowe zasady etyczne wynikające ze spirytyzmu.

Ostatnie dwa rozdziały autor poświęca ukazywaniu się zjaw, a w szczególności określeniu przyczyn ich powstawania.

Nowe wydanie ‘Cudów i nowoczesnego spirytualizmu’ to doskonała pozycja dla badaczy zajmujących się historią idei i spirytyzmu.

Zawiera:
– nowe, uzupełnione i poprawione tłumaczenie
– rozbudowany indeks i przypisy wyjaśniające
– przystępne wprowadzenie od polskiej Redakcji

Do kupienia w księgarni: Oficyna Wydawnicza RIVAIL
Link bezpośredni do polecanej książki: https://ksiazki-spirytystyczne.pl/produkt/o-cudach-i-nowoczesnym-spirytyzmie/