Cień zwiastujący śmierć babki

Babka moja miała już lat 84, była jednak zupełnie zdrowa i pomimo wieku żwawsza od wielu innych. Pewnego dnia wieczorem powiedziała do nas, że na drugi dzień umrze.

Gdyśmy się jej zapytali, dlaczego tak twierdzi, odrzekła, że przez cały dzień widziała jakby cień, który snuł się za nią, co według jej mniemania jest oznaką rychłej śmierci. Rzeczywiście na drugi dzień babka moja umarła.

S. Kubik,
Łódź, 28.XII. 1921 r.

źródło: Prosper Szmurło “Ze świata tajemnic”