Cherubiczny wędrowiec

Cherubiczny wędrowiec
(Angelus Silesius)

Gdyby powstał w tych szybkich czasach,
Znów musiałby, jak za swoich dni,
To cudownie głębokie słowo o Bogu powiedzieć,
Którego każdy, jeśli chce, w sobie uwalnia!

Bo jesteśmy Boży w wieczności!
I jak lampa niesie swoje światło,
Nosimy jego światło, choć forma jest zniszczona
I żaden pojęcie nie odda przeszłości!

Gdyby powstał, ten nieśmiały wędrowiec,
Który, już oświecony na ziemskiej drodze,
Zdobył cherubiczną wiedzę,

Znowu wypowiedziałby słowa, wiecznie mądre,
Bo tylko one głoszą wieczność
I zapalają Boga w nas i nas w Bogu!

Max Hayek

źródło:Der cherubinische Wandersmann (Angelus Silesius) von Max Hayek; „Zentralblatt für Okkultismus” Miesięcznik do badania całokształtu nauk tajemnych, Juli 1914.
nazwa niemiecka: „Zentralblatt für Okkultismus” Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften, Juli 1914.