Problem tożsamości w snach cz I

„Nie żyję we mnie, ale staję się częścią tego, co mnie otacza.”
Byron.

POETA i filozof mają w zwyczaju opisywać dwa stany istnienia, sen i czuwanie, jako dwa oddzielne światy – świat snów i świat czuwających działań. Sen ma swój własny świat, mówi jeden. To prywatny świat, mówi drugi; i zaczęliśmy swobodnie używać tego metaforycznego sformułowania. Takie jednak rozróżnienie jest mylące i tylko zwiększa trudności na drodze do zrozumienia, zwłaszcza w próbie rozwiązania problemu tożsamości w snach. Czytaj dalej

Telepatja australijczyków

Mylne byłoby mniemanie, że zdolnościami nadnormalnemi, jak naprzykład jasnowidzenie, telepatja i t. p., obdarzone są wyłącznie osoby przewrażliwione, nerwowe, należące do narodów kulturalnych i że obce są one ludom jeszcze pół-dzikim, nie mającym za sobą całych wieków cywilizacji i żyjącym bliżej natury, wśród puszcz i stepów a wskutek tego zdrowych, silnych, nie wiedzących nawet o istnieniu nerwów i związanych z niemi licznych dolegliwościach. Czytaj dalej

Rozdział VIII Przeszkody w skupieniu

 Umysł rozproszony
Powszechną skargą początkujących jest, iż sam wysiłek skupienia potęguje niepokój umysłu. Jest to słuszne w pewnej mierze, gdyż prawo akcji i reakcji działa tu jak i wszędzie i nacisk na umysł w pewnym kierunku wywołuje odpowiednią reakcję. Czytaj dalej

Rozdział VI Wzrost Myśli

(Obserwacja i jej wartość)

Pierwszym warunkiem należytego myślenia jest uważna i ścisła obserwacja. „JA“, jako Poznający, musi uważnie i dokładnie obserwować Nie-Ja, jeżeli Nie-Ja ma stać się Poznanem i w ten sposób zlać się z Ja. Następnym warunkiem jest zdolność odbiorcza i stałość ciała mentalnego, dar szybkiego poddawania się wrażeniom i utrwalania ich. Czytaj dalej

Rozdział V Pamięć

NATURA PAMIĘCI

Gdy został ustanowiony związek pomiędzy przyjemnością a pewnym przedmiotem, powstaje określone pragnienie ponownego osiągnięcia tego przedmiotu, by w ten sposób powtórzyć przyjemność, lub też gdy został ustanowiony związek pomiędzy cierpieniem a pewnym przedmiotem, powstaje określone pragnienie uniknięcia tego przedmiotu, by w ten sposób ujść przed cierpieniem. Czytaj dalej

Rozdział IV Początki Myśli

POCZĄTKI MYŚLI
Niewielu z poza koła psychologów zadało sobie pytanie: jak powstaje myśl? Gdy obecnie przychodzimy na świat, znajdujemy się w posiadaniu całego szeregu gotowych myśli, mamy cały zapas t. zw. „wrodzonych pojęć”. Są to pojęcia, które przynosimy z sobą na ten świat, suma naszych doświadczeń z żyć poprzednich. Z tym zapasem zaczynamy swoje życie i żaden psycholog nie może przy pomocy bezpośredniej obserwacji badać początków myśli. Czytaj dalej

Rozdział III Przenoszenie Myśli

PRZENOSZENIE MYŚLI
Prawie każdy pragnąłby stosować dzisiaj praktycznie przenoszenie myśli i marzy o rozkoszy porozumiewania się z nieobecnym przyjacielem bez pomocy telegrafu czy poczty. Wielu ludziom wydaje się jednak, że mogą to uczynić kosztem bardzo małego wysiłku i wielkie jest ich zdziwienie, kiedy robione przez nich próby spotykają się z zupełnem niepowodzeniem. Czytaj dalej