Misterje wtajemniczenia.

ZYGMUNT SZUMSKI.
Misterje wtajemniczenia.
Wszyscy Nauczyciele, Mesjasze i Zbawcy ludzkości byli Wtajemniczeni w prawdę mądrości starożytnej o Bogu i o człowieku, o prawach przyrody, i wiedzieli, że nieśmiertelny duch Judzki jest echem Ducha powszechnego i jego odbiciem w Na turze. Rozwój moralny i umysłowy wtajemniczonego adepta teozofji (mądrości bożej), stawiał go ponad poziomem przeciętnych ludzi i wprowadzał do sfery duchów oczyszczonych przez miłość i harmonię z prawami przyrody, które są objawieniem woli Boga. Czytaj dalej

Anatomia Duszy czyli Wewnętrznych Sił Człowieka

Słowo wstępne.
Z okazji mającego odbyć się Kongresu Psycho-fizycznego w Warszawie postanowiłem wydać drukiem niniejszą broszurkę, .’celem uczczenia tej uroczystej chwili. Broszurka jest w streszczającej formie podarta; i wyraża wiele nowych myśli z zagadnień duszy człowieka w kierunku oparcia tej nauki na nowych realych podstawach. Czytaj dalej

Rozdział II – Zjawiska spirytystyczne

II. Zjawiska spirytystyczne.

Spirytyści i ich przeciwnicy patrzą wzajemną siebie ze zdumieniem, jakie zwykle wywołują rzeczy niepojęte. „Jak można przeczyć tak namacalnym faktom?”  mówią pierwsi. „Jak można wierzyć w takie niedorzeczności?” – myślą drudzy. To ostre przeciwieństwo wytworzyło się wskutek obustronnych przewinień. Zwolennicy nie Czytaj dalej

Misterye

III. Misterye.
Obok wyroczni i snu świątynnego stawia starożytność filologów i historyków kultury wobec jeszcze jednego i to najtrudniejszego z nich zagadnienia t.j. misteryów. Tłómaczenia racyonalistycznego próbowano niejednokrotnie, wszelako najwybitniejsi badacze tego zjawiska stwierdzają zgodnie, że brak nam tu odpowiedniego terminu. Czytaj dalej

Wyrocznie

II. Wyrocznie.
Postęp w naukach polega bądź na odkrywaniu nowych faktów, bądź na lepszem tłómaczeniu starych. Wtedy zaś fakt jakiś ciemny jest wytłómaczony, gdy go sprowadzimy do zjawisk a znanego, lub do całej grupy takichże zjawisk. W rzeczywistości jednak nie rozwiązujemy bynajmniej w ten sposób zagadnień, jeno ich rozwiązanie wstecz przesuwamy. Newton n.p. sprowadził obroty ciał niebieskich do siły ciężkości ziemskiej; lecz czem jest ta siła, tego dotąd nie wiemy. Czytaj dalej

Demon Sokratesa

Rozdział IV Demon Sokratesa.

Ów głos powstrzymujący, który Sokrates słyszeć miał we wnętrzu „swego ducha, ilekroć uczynić zamierzał coś dla się szkodliwego, był już niejednokrotnie przedmiotem dociekań naukowych. Czytaj dalej