Buddyzm arkan XI cz. VIII

Buddyzm.
(Gautama Savarthasiddh – Siddartha 700 lat przed N. Chr.)

W t.zw. Buddyzmie elementem י Jod zjawia się treść mechanizmu Wschodzącego Trójkąta, prowadzony przez łańcuch wszystkich inkarnacyj człowieczej osobowości. Hasłem jego:

„Korzystajcie z swoich  inkarnacyj celem samodoskonalenia się; onę wam nie darmo dane”

Pierwszym He ה pierwotnie zjawiło się środowisko hinduskich narodowości, zmęczonych uciskiem kastowych przywilejów mniejszości, które stały się źródłem nadużyć. Potężnie – pocieszającym Elementem שׂ Shin tej religji zjawiła się teza iluzyjności materji: „Tobie ciężko w  materjalnynl planie? Tak wiedz, że materja – iluzją” że zbawić siebie z nieszczęść i goryczy bardzo łatwo; należy przestać cenić materję, zrobić się obojętnym na cierpienia fizycznego planu i medytacją bardziej i bardziej uwalniać się od niego. Tak ,sam załatw się i z astralnym planem: uwalniaj się z astralnej osobowości, jak uwalniałeś się od fizycznego ciała; wpadnij w ogólny mentalny prąd, który ostatecznie pogrąży cię w: Nirwanę; oto ogólne zadanie twoich  inkarnacyj.”

Odpowiadającym kultem ו Vau oczywiście zjawia się, pomimo rytuału wyrażenia wdzięczności NauczycieIom.-Wybawcom, najszersza praktyka Braterstwa, ,naturalny skutek dążenia do wybawienia się od egoizmu.

Drugie He ה Egregora, oczywiście, polityka Światowego Braterstwa, wyłączająca wszelką możliwość wojen na gruncie religijnym. To w sam raz jedna z dodatnich: stron Egregora, silnił odróżniająca go od wielu religijnych tworów mieszkańców lądu Azji, przepowiadających  t.zw. święte wojny. Powiecie mnie, że jedna z gałęzi Buddyzmu – Lamaizm, nie obca zbyt. szerokiej przepowiedni religijnej samoobrony i że to przeczy ogólnym tezom buddycznej etyki. Odpowiem, że Lamaizm uważam za wypaczenie Buddyzmu, nie podchodzące pod przytoczony wzór.

W początku epoki Krzyżowych Pochodów gnostyczny prąd silnie wyrysowujący się w Wschodnich Szkołach Arabji  i Palestyny, wchłania część rycerstwa i ułatwia zrodzenie jednego z najpotężniejszych Egregorów – Egregora Templaryuszów (Kościelników).

powrót do arkan 11

 

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska