AS KIJÓW

Karta twórczości i dominacji

Jest to karta twórczej inteligencji, symbolizująca zasadę mocy i przywództwa. Pozwala na panowanie nad sobą i innymi, wskazuje aa rozsądek i mądrość, pozwala widzieć sprawy i rzeczy w sposób właściwy. Jest bardziej racjonalna niż intuicyjna. Pokazuje prawość, szlachetność, odwagę i stanowczość, które to cechy pytającego pozwalają mu pełnić rolę wybranego przywódcy i organizatora. Jest to też karta tyranii intelektualnej, imponowania i narzucania własnych Poglądów.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska