Arkan Siedemnasty Phe פ

Arkan Siedemnasty Phe פ

Znak alfabetu, odpowiadający XVII-mu arkanowi פ (Phe), liczbowe znaczenie = 80; astrologiczny Odpowiednik – planeta Merkury. Jako hieroglif arkanu służy gardło z językiem, t. j. mówiące gardło.

Czemże wyraża się język Archetypu? W jakiej formie dochodzi do nas jego mowa, nawet kiedy wszystko wokoło nas dyszy milczeniem lub przymusem? Język Archetypu  to nadzieja, nieodebranie należąca do każdego, przysłuchującego się głosowi Archetypu – wielki dar niebios.

Ale i Człowieczeństwo o własnych zdolnościach może orientować się w labiryncie przymuszających prądów i wyczuwać: astralne niebezpieczeństwa. Człowiecza Intuicja jest wielkim talentem, który :grzech marnować, i który wydaje się nam drogocennym podarunkiem, zrobionym samemu sobie  w porę, kiedy my, utraciwszy go znowu powracamy go własnemi wysiłkami.

Ale i Przyroda ma żywy język, który lepiej pojmowali starożytni w perjodach pierwobytnej prostoty życia, aniżeli my go rozumiemy. Ale i my energicznie dążymy w sferę Naturalnej Diwinacji, wyczuwając. szczerość mów przyrody podług adresem tych którzy umieją je słyszeć.

Arkan ten, noszący, zgodnie z tylko co powiedzianem, zagłówki Spes, Intuitio, Divinatio naturalis, podług cech swojego obrazu uczeni i profanowie nazywają go „Stella Magorum” (gwiazda Pastuchów).

I rzeczywiście, w górnej części obrazu widzimy wielką ośmiokątną gwiazdę, otoczoną takiemi samemi, ale maleńkiemi. Po i temi gwiazdami na ziemi widzimy zupełnie obnażoną dziewczynkę, polewającą suchy grunt z dwóch naczyń, złotego i srebrnego. W tylnym planie siedzi motyl na róży. Kiedy nie ma deszczu, znajdzie się wtedy pocieszycielka, wiecznie młoda, wiecznie dziewicza, ażeby wylać na ziemię wilgoć obu gnostycznych polarności. W metafizycznej posusze kontemplacji zobojętniałych Iudzi odnowi nas świeżą wilgocią oczekiwania Wyższego Influksu (srebrne naczynie pasywny biegun) i wiara w samego siebie (złote naczynie aktywny biegun). Nadzieja jednego Źródła Sumieniem a Ostatnia objawia się nam jednak bez opieki.

Jeżeli pragniemy rozwinąć własną intuicję, powrócić sobie dar, który należał do naszych przodków, zdołamy wtedy podobnie do motyla odróżnić różę od złych roślin i usiąść’ na
pierwszej.

Jeżeli nie zamkniemy oczy na widowisko Natury a postaramy się w takowe wniknąć, zobaczymy  wtedy na niebie światła, astrologicznie ukazujące nam te prawa (gwiazdy – ośm końców), które dyktuje Libracja przy pomocy warunków  Karmy, a które analogicznie Są zapisane nie tylko na gwiaździstem niebie, nie tylko w ogromnym organizmie Słonecznego Systemu ale i w jakim kolwiek organizmie  najmarniejszy dla amplitud przejawienia, w dowolnym organie tego organizmu, w jakiej bądź jego komórce.

I tak, karta głosi, że nas nie opuszcza nadzieja, zawieszona w Najwyższym Punkcie Trójkąta Fabre d’ Oli vet, że możemy nie rozstawać się z intuicją, należącą do prawego z dolnych jego wierzchołków i że sama Karma, należąca do lewego dolnego wierzchołka, każdą godzinę, każdą minutę, każdą sekundę zdradza nam swoje tajemnice  zapisane na gwiaździstem niebie (astrololgja), na czaszce (frenologja), na twarzy (fizjognomika), na ręce (chiromancja) każdego z nas; w każdym naszym ruchu, w najmniejszych naszych realizacjach (grafologja, kartomancja itp.), w planie mimolotnych reakcyj naszego nerwowego systemu (wróżenie na wodzie, i gęstwinie z kawy, kryształach itp), we wszystkiem i na wszystkiem, na czem pragniemy się  skupić.

 Ale cóż nam da arytmolgiczny rozbiór XVII-go arkanu?

17 = 1 + 16

Boża Esencja (1) i logiczne wykluczenie zła (16) dla chwały dobra w metafizycznej sferze w połączeniu swojem rodzą Nadzieję (17). Trzechplanowy człowiek (1) i jego zdolność  wykluczania niepotrzebnych form astralu (16) stwarzają intuicję (17). Aktywna Przyroda (1) i zburzenie form (16), zapisują ślady, według których czytamy (17) tajemnice Fatalizmu.

17 = 16 + 1

Modlitwa o Dobrem, metafizycznie wyłączająca (16) złe, przybliża do Błogosławieństwa Jedynego (1), stwarzając. Nadzieję (17)

17 = 2 + 15 i 17 = 15 + 2

Metafizyczna Substancja, (2) i czysta Logika (15) składają się na Nadzieję (17), na chwałę subtelnego przez to, że objawiają nam siłę wszystkoprzenikającej dedukcji. Tajemnica stosunków płciowych’ (2), związana z pojmowaniem konstrukcji Tourbillon (15), daje Wyższą Intuicję (17)

Uniwersalnej Młości, ko której wchodzimy po wielu stopniach z których pierwszym jest uczucie jednoczenia w małżeństwie. Gotowy świat realizowanych przedmiotów (2) i Fatum (15) tychże zakreśla znaki, które na nich przeczytamy (17).

17 = 3 + 14 i 17 = 14 + 3

Pojmowanie gnostycznej natury Archetypu (3) i, umiejętność stosowania dedukcji (14) ustanawia w człowieku Nadzieję (17) na pomyślną tonację dolnych przejawów Archetypu.

Zasada rozmnożenia ludzkich jaźni w fizycznym pianie i dążenie przewcielających się dusz do wewnętrznej harmonji (14) wypracowują, w jaźniach intuicję (17), w krańcowej mierze równą aktywności.

Zasada twórczości (3) i charakter przemiany entropji (14) są dostateczne dla wyrysowania karty, na której czytamy (17) Karmę Przyrody.

17 = 4 + 13 i 17 = 13 + 4

Obecność formy (4) w przejawach Archetypu jego ciągłości (13) przymuszają do Nadziei (17). Dążenie zdobycia autorytetu (4,) i świadomości swojej śmiertelności (13) pobudzają człowieka do wypracowania w sobie intuicji (17). Prawo przygotowawczości (4) i zasada przekształcenia energji (13) rodzą widomą kartę przyrody (17)

17 = 5 + 12 i 17 = 12 + 5

Nauka Dobra i Zła (5) razem z oczekiwaniem Mesjasza (12) są równoznaczne ze zdobyciem Nadziei (17). Pentagramma (5), zupełnie uświadamiająca dług ofiary (12,) włada intuicją (17). Naturalna religja (5), zastosowana do Zodjakalnego cyklu (12), objawia tajemnice Astrologji (17)

17 = 6 + 11 i 17 = 11 + 6

Prawo analogij (6) w związku z uznaniem istnienia Wyższych  Sił (11) daje nadzieję (17). Wolność woli (6) i siła egregorycznych łańcuchów (11) w połączeniu doprowadzą do intuicji (17). Środowisko (6) i Siły (11), w niem operujące, narysują kartę (17) Karmy Przyrody.

17 = 7 + 10 i 17 = 10 + 7

Zwycięstwo ducha nad formą (7) i uznanie testamentu (10) dają Nadzieję (17).  Zwycięstwo (7) w doświadczeniu na dwóch drogach i pojmowanie kabały (10) świadczą o pełnej intuicji (17) adepta. Pojmowanie prawa własności (7) i tajemnic Światowego Młyna (10) dają możność czytania w Przyrodzie (17).

17 = 8 + 9 i  17 = 9 + 8

Kto wie, że Belka Wielkiej Metafizycznej Wagi może poruszać się w prawo i w lewo (8), i kto przytem wierzy w Wyższy Protektorat (9), ten będzie się spodziewał (17) wahania się w prawo. Kto zna warunkowe prawo (8) i jest poświęcony (9) w niewarunkowe, ten włada intuicją (17).

Poznanie karmy przyrody (8) i ostrożność (9) w wyborze danych są równoznaczne z umiejętnością czytania w Przyrodzie (17).

Zajmiemy się teraz faktyczną treścią XVII-go arkanu w znaczeniu kompleksu naukowych danych, do niego się odnoszących.

  • Nadziei uczy was własne wasze Sumienie.
  • Intuicję możecie rozwinąć własnymi wysiłkami.
  • Czytania przyrody uczą nas dane empirycznego charakteru i tradycyjne dane Wielkiego kodeksu Poświęcających Objawień.

Rozpatrzymy według porządku kodeksy diwinacji, rozpocząwszy od danych astrologji, którą… postawimy za osnowę wykładu treści całego XVlI-go arkanu.

Celem uzupełnienia wiadomości należy zapoznać się z następującymi materiałami:

 

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska