Arkan Osiemnasty Tzade צ

Arkan Osiemnasty Tzade צ

Znak alfabetu odpowiadający XVIII-mu arkanowi צ (Tzade); liczbowe jego znaczenie = 90; astrologiczny odpowiednik – Znak Wodnika. Jako hieroglif arkanu służy Dach, nie ta więźba, wyobrażenie o której wywołuje w nas świadomość ochrony od niepogody, lecz dach przytrzaskujący, niewolący i ograniczający naszą wolność.

Karta, tajemniczo wyjaśniająca nam ten arkan, nazywa się naukowo Crepusculum (Zmrok); wulgarnie – la Lune. Na samej górze karty rozlewa swoje ciche światło Księżyc, beznadziejnie. – matematycznie, w silnym systemie kierujący swój stożek promieni, ale księżycowe światło jest światłem odbitem. „Gdzież jest Pierwoźródło Światła?” wykrzykniecie; „chcemy otrzymywać Światło bezpośrednio od niego”. Karta odpowiada wam: „Wy ulegacie Hierarchicznemu Prawu; wy nie macie praw do światła z Pierwoźródła; bliższa hierarchiczna instancja wam go udziela; bądźcie zadowoleni ze swojej porcji światła, wy, którzy wskutek upadku pogrążyliście siebie dobrowolnie w iluzyjny plan rozmnożenia Binerów”.

Wpatrujecie się w zmroki a w tylnym planie widzicie Biner Baszt lub Biner Pyramid Między temi basztami przychodzi wężykowata ścieżka waszego bytu, wysypana świetlistym piaseczkiem, ażeby zaznaczyć widoczne ślady krwi, w które ona obfituje. Wy, tylko co pojąwszy pierwszy zagłówek arkanu (Hierarhja Occulta), myślicie o dziwnem wrażeniu, które wyrwarła na was ta krew. Ktoś to tracił życiową siłę i to nas powala wskutek świadomości tej słabości, która zmusza nas cenić grube środki skondensowanego do krańcowości życia. Na naszej krwi można nas enwoltować. To straszne! Ale któż może nas enwoltować? Odpowiedź jest gotowa na przednim planie karty. Tam na lewo (zwierciadłowo) siedzi wilk, który zawsze otwarcie ogłaszał siebie za naszego wroga: Na prawo widzimy psa, który w tych dniach jeszcze łasił się do nas i nazywał siebie naszym przyjacielem. Rozumiemy teraz, kto nas enwoltuje: szczerszy wrogowie i kłamliwi przyjaciele. Czyż oni zupełnie wolni w swoich strasznych postępkach?  Nie, dla nich coś to nie do smaku,  oni wyją na księżyc: ich krępuje bliższa hierarchiczna instancja, obdarzająca nas światłem. Tak jeżeli oni są skrępowani, dlaczegoż powinniśmy ich tak się obawiać? Dlatego, że często upodobniamy się do raka, wijącego się w kałuży na przednim brzegu karty. Można, nas dla tego enwoltować, ponieważ często wstecz się cofamy.

Zdawszy sobie sprawę o drugim zagłówku karty (Hostes Occulti – utajeni wrogowie) zapytujemy się – nie ma li dachu i w Przyrodzie? Tak, tam jest jeszcze fizyczne niebezpieczeństwo przed życiowemi warunkami, które czasem tak samo jest ukryte przed cofającym się rakiem, jak i astralne groźby: Pericula Occulta (tajemne niebezpieczeństwa) – oto trzeci zagłówek arkanu.

Przystępujemy do arytmologicznego rozbioru arkunu.

18 = 1 + 17 i  18 = 17 + 1

Boża Esencja (1) i sformowana w metafizycznym planie Nadzieja (17) są dostateczne do określenia istoty Hierarchicznego Prawa (18).

Trzechplanowy człowiek (1), władający intuicją (17), jasno spogląda na kartę astralnych niebezpieczeństw które nad nim zawisły.

Aktywna Przyroda (1) przy odpowiedniem czytaniu jej objawionych wskazówek (17) odsłania nam kompleks niebezpieczeństw, wydających się jako ukryte (18) dla profana.

18 = 2 + 16 i 18 = 16 + 2

Metafizyczna Substancja (2) i połączenie metod logicznego wyłączenia (16) określają skład Hierarchji (18) Ideowego Świata. Zasada polaryzacji (2) i możliwość astralnego przymusu (16) odgrywają tajemnicę enwoltowania (18). Ostatnie przecież możliwe tylko wskutek aktywności enwoltującego i pasywności enwoltowanego.

Możliwości zburzenia (16) przedmiotu sformowanych przez Przyrodę (2) jest tem, co nazywamy niebezpieczeństwem w fizycznym planie (18).

18 = 3 + 15 i 18 = 15 + 3

Natura Jedynego początku (13) i logika metafizycznej budowy (15) Drugiej Rodziny dokładnie określą treść Hierarchicznego Prawa (18) dla naszego Świata (18). Przecież formuły nawet tego Prawa są związane z Tajemnicą Trójcy i logicznemi zastosowania.mi tej Tajemnicy.  Tajemnica rodzenia (3) i środki elementu Nahash (15) oto treść procesu enwoltowania (18): Twórczość Przyrody (3) i zastosowanie do jej tworów praw Fatum – (15) znowuż wyczerpują treść fizycznych niebezpieczeństw (18).

18 = 4 + 14 i 18 = 14 + 4

Istnienie form (4) równocześnie z dedukcją (14) określa hierarchję (18). Zasada autorytetu (4) i umiejętność zrównoważenia swojej aktywności i pasywności (14) sprawiają, że człowiek występuje wrogo przeciw drugiemu (18).
Zasada przygotowania (4) razem z prawem zmiany entropji (14) w tajemniczy sposób powodują, że i fizyczne niebezpieczeństwa (18) są konieczne.

18 = 5  + 13 i 18 = 13 + 5

Nauka Dobra i Zła (5) razem z trwałością Wyższych Początków (13) są dostateczne dla utwierdzenia Hierarchii (18). Pentagrammatyczność Człowieka (5) i podległość jego prawom  śmierci (13) naprowadzają na ideę o możliwości enwoItowania (18).

Wielka Naturalna Religja (5) i obecność zasady przekształcenia energji (13) usprawiedliwiają, fizyczne niebezpieczeństwa (18).

18 = 6 +12 i 18 = 12 + 6

Przyznanie Prawa Analogij (6) i oczekiwanie Mesjasza (12) zmuszą nawet samego bezpiecznego człowieka do uznania Hierarchicznego Prawa (18). Panowanie Wolności (6) nad Miłosierdziem (12) może pobudzić nas do enwoltowania (18). Ale za to panowanie miłosierdzia nad Wolnością Woli (6) modlitwa za wrogów zburz wszelkie podstępy (18). Cechy Środowiska (6) niższych podplanów Zodjakalnego Życia (12) wywołują konieczne fizyczne niebezpieczeństwa (18).

18 = 7 + 11 i 18 = 11 + 7

Istota Hierarchii (18), tkwi w tem, że  Subtelne panuje nad Grubem (7) i włada siłą (11) przenikania tegoż. Istota enwoltowania (18) i wogóle wrogiego wystąpienia w astralnej sferze (18) spoczywa w tem, że człowiek, wyćwiczy wszy się w zwycięstwach (7) nad samym sobą, posługuje się własnemi i łańcuchowemi siłami (11).

Istota niebezpieczeństwa fizycznego planu (18) spoczywa w tem, że zgłaszamy prawa własności (7) na przedmioty, które mogą być zburzone przez Siły Przyrody (11).

18 = 8 + 10 i 18 = 10 + 8

Libracja – wahanie się – Światowej Wagi (8) razem; z Wielkim Testamentem (10) podają klucz do Hierarchicznego Prawa (18). Warunki etycznego życia człowieka (8) i znajomość Kabbały (10) podają klucz do enwoltowania (18). Niebezpieczeństwa w fizycznym planie (18) są zakreślone przez Karmę (8), a wprowadza je w życie Światowy Młyn (10).

18 = 10 + 9

Hierarchiczne stosunki (18) niosą charakter przeciwieństwa, lub lepiej rzec, zestawienia dwóch protektoratów (9). Młodszy naczelnik występuje z zawiadomieniem, jako protektor interesów osobnej sfery, osobnego organu pewnego organizmu. Starszy naczelnik. odpowiadając na zawiadomienie, nawiązuje do młodszego rozporządzenia, podyktowane koniecznością protektoratu nad całym organizmem, niekiedy ze szkodą dla dobrodziejstwa oddzielnego organu. Hierarchiczne Prawo oddaje pierwszeństwo interesom ogólnym nad interesami prywatnymi; oznacza ono tryumf jednej dziewiątki nad drugą.

Jeden jest poświęcony (9) w interesy samozachowania; drugi w ogólne tajemnice Bafometa; powszechne pokonuje (zwycięża) prywatne, druga dziewiątka enwoltuje (18) pierwszą. Oddzielny organizm (chroni) oszczędza swoje fizyczne środki, kierując się danymi Teorji Prawdopodobieństw (9); cała przyroda, władając poznaniem wszystkich elementów, kierujących jej budową, włada nad drugim rachunkiem stopnia możliwości wydarzeń; dla niej nie Teorja Prawdopodobieństw, lecz teorja Wiarygodności” (9). Druga dziewiątka zwycięża pierwszą i to nazywa się niebezpieczeństwem w fizycznym planie (18) dla pierwszej.

Przelotny arytmologiczny rozbiór arkanu już zakreślił szereg punktów oparcia naszego wykładu. Oczywiście, nie będziemy się zajmowali fizycznemi niebezpieczeństwami, ograniczając się do Hierarchicznego Prawa i treści procesu enwoltowania.

W celu pogłębienia wiadomości należy przeczytać jeszcze:

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska