Arkan Dziewiętnasty Coph ק‬

Arkan Dziewiętnasty Coph ק

Znak alfabetu, odpowiadająy XIX-mu arkanowi ק (Coph ); liczbowe jego znaczenie = 100; astrologiczny odpowiednik arkanu – Znak Ryb.

Hieroglif arkanu topór – topór oswobodzenia, przerębujący okno do światła w dachu poprzedniego arkanu.  Naukowa nazwa arkanu – „Lux resplendens” (Oślepiające Światło); wulgarna nazwa – de Soleil. Karta arkanu wyobraża dwóch gołych maleńkich chłopców, swawolących się w kamiennej zagrodzie i oświetlanych jasnemi promieniami Słońca, które przechodzą w dole w pełny złocisty deszcz.

Trzy zagłówki tego arkanu dostatecznie są wyjaśnione w tekście X-go arkanu. Daje nam to prawo przystąpić do arytmologicznego rozłożenia liczby XIX.

19 = 1 + 18 i 19 = 18 + 1

Esencja Jedności (1) i Tajemnice Hierarchji (18) w połączeniu przedstawiają drabinę wstępowania do Płodotwórczej Prawdy (19). Trzechplanowy człowiek (1), zaznajomiony z tajemnicami enwoltowania (18), obroni się od wrogów, wykształciwszy w sobie istotną dobroczynność (19). Aktywna Natura (1), siejąca niebezpieczeństwa (18) przez realizowane przedmioty, doprowadzi do świadomości konieczności Wielkiego Działania (19) w fizycznym planie.

19 = 2 + 17 i 19 = 17 + 2

Boża Substancja (2) i Nadzieja (17) zaprowadzą do Prawdy (19). Tajemnica Polarności (2) w człowieczej przyrodzie razem z Intuicją (17) zrodzą Dobroczynność (19). Bo, jeżeli wy pojmiecie (-) dobre i wiecie, że pomimo wrażeń istnieje aktywne przejawienie (+), to będziecie czynili dobrze.

Gotowe przedmioty w przyrodzie (2) razem z pojmowaniem Wtórnych i Zodjakalnych Przyczynowości (17) podają klucz do Alchemji (19). Przecież za wyjściowy materjał Alchemicznego Działania mogą służyć same nieszlachetne stany materji, żebyście tylko umieli czytać w Przyrodzie.

19 = 3 + 16 i 19 = 16 + 3

Troistość Metafizycznej Przyrody (3) razem z metodami logicznego wyłączenia (16) dadzą płodotwórcze Prawdy (19), Pojmowanie tajemnicy rodzenia (3) i tajemnicy astralnych przymusów (16) zmusi do dobroczynności (19).

Gnostyczne pojmowanie Zasady Twórczości (3) i konieczność fizycznego zburzenia (16) określą jedną z osnownych: faz Alchemicznego Procesu (19), a mianowicie fazę „wroniej głowy”. Z początku gnicie, potem odrodzenie.

19 = 4 + 15 i 19 = 15 + 4

Forma (4) z logiką (15) dadzą Płodotwórcze Prawdy (19). Autorytet (4) i znajomość Bafometa (15) zmuszą do tryumfowania Dobroczynności (19), nawet na przekór przekonania Klemensa V i Filipa IV.

Prawa przygotowania w Przyrodzie (4) i przeznaczenie materji (15) usprawiedliwiają Alchemiczne Zadanie (19).

19 = 5 + 14 i 19 = 14 + 5

Poznanie Dobra i Zła (5) przez Dedukcję (14) doprowadzi do Płodotwórczych Prawd (19). Pentagramma (5), – ustanowiwszy w sobie Harmonję (14),jest dobroczynna (19). Wyczuwanie Wielkiej Naturalnej Religji (5) i pojmowanie odwracalności procesów (14) twarzą Alchemika (19).

19 = 6 + 13 i 19 = 13 + 6

Świadomość wieczności Wyższych Początków (13) drogą zastosowania prawa Analogij (6) doprowadzi do Płodotwórczych Prawd (19).

Kiedy chcą osnawać dobroczynność (19) Masońskiego Mistrza, to jemu mówią: „Ty jesteś walny (6), ale pamiętaj umrzeć (13)!”

Znajomość środowiska (6) z energetycznymi przeobrażeniami (13) podają klucz do Alchemii (19).

19 = 7 + 12 i 19 = 12 + 7

Jeżeli ty wierzysz w Mesjasza (12) a dla ciebie duch droższy od farmy (7), to ty jesteś panem Płodotwórczych Prawd (19). Jeżeli ty pokonałeś (7) siebie surowością a dla drugich jesteś miłościwy (12), to ty jesteś dobroczynny (19). Jeżeli wiesz, że materja Zodjakalnego Planu (12) jest do twojego rozporządzenia, według prawa własności (7), jesteś  wtedy w duszy Alchemikiem (19).

19 = 8 + 11 i 19 = 11 + 8

Jeżeli widzisz metafizycznie Librację (8) Wielkiej Wagi i znasz Siłę (11) Wyższych Inflaksów, jesteś panem płodotwórczych prawd (19). Jeżeli ty moralną siłę Człowieczeństwa kierujesz do wypełnienia Praw (8), jesteś dobroczynny (19). Karma Przyrody (8) i jej siły (11) powinny być znane Alchemikowi (19).

19 = 9 + 10 i 19 = 10 + 9

Testament (10) i Protektorowie (9) ochronią ciebie od zabłądzeń i zaprowadzą do płodotwórczej Prawdy (19).

Poświęcony (9) Szkoły Kabbalistów (10), niewątpliwie dobroczynny (19). Ostrożność (9) w posługiwaniu się Kosmicznym Młynem (10) charakteryzuje Alchemika (19).

Oto są ogólne wskazówki. Pozostaje nam teraz krótko choć z  zewnętrznej strony scharakteryzować trzy tajemnicze procesy: zdobywanie płodotwórczych prawd (Wielkie Działanie w Sferze Idej; zrodzenie Hermetycznej Dobroczynności (Wielkie Działanie Etycznego Hermetyzmu); zdobycie Filozoficznego Kamienia (Alchemiczne Wielkie Działanie).

  1. Hermetyczna Filozofia
  2. Etyczny Hermetyzm
  3. Alchemia
  4. II Działanie

Rozumiemy teraz obraz arkanu. Aktywne Słońce wylewa Światło, materializujące się aż do stanu złotego deszczu. Na. obrazie trzymają się za ręce dwaj chłopcy ( chcecie – chłopak z dziewczynką: Rebis różnie się przygotowuje). Dzieci te są pełne życia i Światło je odnawia, padające na  nich. l wszystko to jest ograniczone Kamienną zagródką, określającą granicę zgęszczenia  objaśnionego przez kartę Daru Niebios.

I tak  Topór Coph przerąbał  okno; pozostaje umiejętnie posługiwać się tem oknem, odnowiwszy siebie, opierając swoją robotę na trwałych realizacjach, mających zabezpieczyć nam  Tryumf przejścia w Świat Małych Arkanów.

Odnowienia pouczy nas XX-ty arkan. Ustanowienia punktów oparcia  XXI-ty, Umiejętności orientowania się w własnym tryumfie XXII-gi.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska