Arkan Czternasty Num נ

Arkan Czternasty Num נ

Znak alfabetu, Odpowiadającego XIV-mu arkanowi נ Num posiada liczbowe znaczenie 50, a astrologiczny odpowiednik Znak Skorpiona. Hieroglif arkanu – płód, t. j. to, co nosi kobieta trzynastego arkanu. Jako płód wyobrażenia o śmierci i przewcieleaniu zjawia się świadomość konieczności hermetycznej harmonji aktywnych i pasywnych elementów. filtrowanych prze ludzką Osobowość. Jako płód detaliczne/go wyuczenia energetycznych przeobrażeń ziawiają się teorie, w których na pierwszem miejscu stoi sprawa odwracalności lub nieodwracalności procesów. Oto macie trzy zagłówki XIV-go arkanu: Deductio, Harmonja, Mixtorum, Reversibilitas.

Karta XIV-go arkanu przejawia nam wyobrażenie Słonecznego Geniusza w błyszczącej od białości odzieży, uwieńcowanego złotą przepaską, opasanego złotym pasem, za którym jest wetknięta biała chusta, i starannie, bez utraty jedynej kropli, przelewającego płyn ze złotego naczynia w srebrny.

Cóż mówi nam ta karta, zatytułowana naukowo „Ingenium Solare”, a pospolicie „la Temperance”. To  Słoneczny Geniusz wpływ Słońca syntetycznie pojęty;  następnie płód, symbolizowany przez ten arkan, musi koniec końców prowadzić nas do syntezy i tak dedukcja, przyjmująca często analityczny charakter w początku wyuczenia jakiego bądź przedmiotu posiada jako jedyny cel jego potężną syntezę. Pogoń za harmonją astralnego składu Osobowości zadowalająca się w oddzielnych etapach między inkarnacjami równowagą grupy planetarnych wpływów, wybiera jako ostateczny cel Słoneczną syntezę tych wpływów. Energetyka, nauczająca odwracalności osobnych procesów przejścia energji, dąż do zakończenia swego systemu przez syntetyczne badanie o entropji zamkniętych systemów.

Złota przepaska i złoty pas figury razem! z białą odzieżą i chustką stanowią proste atrybuty Słonecznego Geniusza; nie … potrzebują osobnego wyjaśnienia. Nieprzerwany strumień płynu między złotem i srebrnem naczyniem nasuwa myśl na wyrównywanie poziomu płynu w tych naczyniach.

Cel Dedukcji – wyrównywać a priori osnowę bytu wszystkich przedmiotów naszych sądów, ustanowić pełny system asocjacji.

Cel Harmonizacji – astrosomu wyrównywać wszystkie przejawy naszej zdolności do przejęcia i zrodzenia impulsów woli i przez to stworzyć pełny wewnętrzny świat w sercu anodroginicznej osobowości.

Cel współczesnego nauczania – o entropji stanowi ogólny plan postępującego obrazu uspokojenia sumy energij w zespole nieodwracalnych faz. Po tem wystąpieniu mogę sobie pozwolić przejść do arytmologicznej analizy arkanu wyobrażenie o której często oddaje się przez termin „Umiarkowanie”.

14 = 1 + 13

Hermes Trismegistos (1), władający zasadą nieśmiertelności (13), podaje obraz potężnej wszystko obejmującej dedukcji. Trzechplanowy człowiek (1), umiejętnie posługujący się swojemi inkarnacjami (13 ), koniec końców dojdzie do hermetycznej równowagi.

Rozpatrzenie wszystkich planów. Przyrody, wziętej jako Natura naturans (1) + synteza fizycznych nauczań o przeobrażeniu energji (13) stanowi formułę prawidłowego pojmowania nauczania o entropji (14).

14 = 13 + 1

Odwrotny porządek wpływu arkanów nie zmieni obrazu ostatecznej syntezy składowych, a tylko zmieni historję jego powstania. Oto, dlaczego w dalszej arytmologjczne analizie tak syntetycznego arkanu ograniczać się będziemy do jednego porządku składowych.

14 = 2 + 12

Boża Substancja (2), razem z przedstawieniem o  wcieleniu Słowa (12), podają klucz wiary w a priori sądy (14).  Jeżeli Subtelne może inkarnować się w grube, to dlaczegoż nie operować mentalnie celem odgadywania fizycznych faktów.

Polarność w człowieku (2) i prawa miłosierdzia do bliźniego (12), w tenże sposób podają klucz do hermetycznej harmonji (14). Nie zapominajcie, że osnowana na polarności w Geburah razem z Chesed rodzi Tipheret.

Wyobrażenie o „Natura naturata” (2), co do istoty czysto statyczne, złączone z wyobrażeniem o dynamicznym Zodjaku postawi w określony sposób pytanie o entropji.

14 = 3 + 11

Natura Divina (3) + Vis Divina (11) określają królestwo dedukcji (14) w filozoficznej twórczości.  Możliwość rozpładniania (3) + siła łańcuchowych egregorów (11) zaszczepią harmonję (14) oddzielnym organom ProtopIasty.

Wielka gnostyczna zasada twórczości (3) w Przyrodzie łącznie z tem, co nazywamy „siłami przyrody” (11), i co znowuż sprowadza się do łańcuchowego początku, zupełnie określają ogólny charakter wygasania przejść energji (14).

14 = 4 + 10

Pojmowanie form (4) i znajomość Testamentu przejścia  Wyższych Influksów (10) podają pełny klucz do dedukcji (14). Intuicja autorytetów (4) i Poświęcenie w Kabbałę (10)  odsłaniają drogę do Hermetycznej Harmonji (14).  Adaptacja do warunków środowiska (4) i Koło Prawdopodobieństw (10) opracowują w pełni obraz gaśnięcia energetycznych przejść w Przyrodzie. Wspomnijcie o Darwinie i jego teorji i nie zapominajcie oprócz tego, że okkultysta nie uznaje nieograniczonego życia.

14 = 5 + 9

Nauka Dobra i Zła (5) + Wyższy Protektorat (9) określa nieomylność dedukcji (14).
Wypracowanie Pentagrammy (5) i tradycyjne jej Poświęcenie (9) doprowadza osobowość do Hermetycznej Harmonji (14). Wielka Naturalna Religja Przyrody (5) w znaczeniu tego co może dać kontemplacja jej razem z idealną ostrożnością, t.j. przez pełny rachunek danych teorji prawdopodobieństw (9),

W tajemniczy sposób powinny doprowadzić do odgadnięcia pytania o jej koniecznem uspokojeniu (14). Przecież kontemplację należy pojmować jako pełny rachunek osobistych danych, noszących charakter zarodka przyszłego uspokojenia, a teorję prawdopodobieństw można pojmować jako średni rachunek możliwych historyj tego uspokojenia.

14 = 6 + 8

Prawo analogij (6), razem z wielkim prawem Libracji Światowych Wag (8) rodzą dedukcję (14). Usprawiedliwiam się z rezultatów tej analizy przed tymi akademicznymi uczonemi którzy nie uznają Prawa Analogij w znaczeniu deduktywnego instrumentu. Osobista Wolność Woli w rachubie z uważaniem Praw: (8) może wypracować Hermetyczną Harmonję (14). Skład środowiska (6) i jego Karmy (8) – oto klucz fizyki (14).

14 = 7 + 7

Dedukcja przedstawia się (14) w postaci walki (w każdej oddzielnej sprawie) dwóch idej, przyobleczonych w odpowiednie im formy i dominujących nad temi formami (7). Inaczej rzec każdy a priori wywód jest a priori wybór.

Hermetyczna Harmonja (14) realizuje się przez przeciwstawienie zwycięstwa (7) aktywności Zwycięstwu (7) intuicji: jeżeli przedsięwzięliście coś nowego, to jesteście: zmuszeni rozszerzyć krąg swoich pragnień.Odwracalność (14) w fizyce może rozpatrywać się jako wzajemna przynależność (7) dwóch faz energetycznych przejawów ieden drugiego.

Jak widzicie, medytacja XIV-go arkanu rzeczywiście jest podobna do działalności Słonecznego Geniusza. Łatwo stwierdzić konieczność i płodotwórczość, ale do krańcowości trudno przeprowadzić jej mechanizm w szczegółach. Dla tego trzeba być podobnym do wspomnianego Geniusza przez bogactwo fluidów, które tutaj sprowadzą się do osobistej wiedzy metafizycznego, etycznego i faktycznego charakteru.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska