Analiza 16 figurowych kart.

Analiza 16 figurowych kart.

Trefy.
1. Król Trefów otrzyma nazwę (tytuł) Ojciec, w znaczeniu Hierarchy, jakby służącego za punkt wyjścia zastosowania „Władzy”.
2. Dama Trefów jest poprostu Małżonką Ojca, konieczna dla niego celem zrodzenia trzeciej figury.
3. Kawaler Trefów – Działacza w przekazywaniu Władzy, operującego przez
4. Waleta Trefów – t. j. Sługę Władzy

Serca.
2. Dama Serców zjawia się jako ważniejsza karta swej maści, wskutek obecnej jej roli Samodzielnej Atraktywności.
1. Król Sercowy jest li Małżonkiem Damy, konieczny jej dla zrodzenia
3. Kawalera Sercowego, t. j. Pośrednika celem przyciągnięcia do dzieła zewnętrznych elementów, operującego przy pomocy
4. Waleta Sercowego – Sługi Atraktywności.

Piki.
8. Kawaler Pików Działacz do przekazywania Życia – zjawia się jako ważniejsza karta swojej maści.
1. Król Pików – Ojciec przekazywania Życia i
2. Dama Pików – Matka przekazywania Życia, potrzebne li dla zrodzenia Kawalera, operującego przez
4. Waleta Pików – Sługę przekazywania Życia.

Kara.
4. Walet Karów, lub sługa Dzieci dominuje w swej maści: przecież realizację ocenia się według rezultatów.
1. Król Karów – Ojciec – Realizator i
2. Dama Karów – Pani Dzieci, które zrodziły
3. Kawalera Karów – Działacza celem zjednoczenia indywidualności, wchodzących w skład złożonych organizmów, razem z nim jakby pozostają w cieniu, ustępując miejsce Waletowi, Wykonawcy czarnej (prostej) roboty.


Analiza Oczkowych kart.

Trefy.
1. As – Kether Trefów – metafizyczna synteza aktywnej  miłości w dół, lepiej interpretuje się jako Koło Tarota. Nie będzie Pierwszego Bodźca tej Aktywnej Miłości, nie byłoby Wszechświata, nie byłoby Tarot’a lub, lepiej rzec, istniałoby potencjalnie Koło Arkanów, ale nie obracałoby się i nie byłoby komu je przyjmować.

2. Dwójka – Chocmah Trefów – Mądrość Pierwszego Bodźca, jego Ekspansywność, ponieważ ona przyjmuje się w Sefirze Ludzkich Dusz. Według Eliphasa Leveygo będzie to „Pomoc Zbawiciela” . Oczywiście on chce tern wskazać na Wielką Kliszę יהשׁוה‬, o której mówiłem już z wami.

3. Trójka – Binah Trefów – Rozum rzeczy Pierwszego Bodźca, ograniczający jego Mądrość, t. j. objętość wszystkiego tego, czego oczekujemy od Zbawczej Kliszy יהשׁוה‬ nadzieja na Reintegrację.

4. Czwórka – Chesed Trefów – Miłosierdzie Pierwszego Bodźca, odbicie wpływu יהשׁוה‬ w planie ludzkiej etyki, w planie astralnych łańcuchów i egregorów. Inaczej rzec klisza יהשׁוה‬ jako Centrum Egregora. jako Ojciec Kościoła.

5. Piątka – Pechad Trefów — Prawomierność Pierwszego  Bodźca, ograniczająca jego Miłosierdzie. Ale cóż ogranicza wybawczo ekspansywne rozkwitanie Kościoła wierzących? Oczywiście przyczyny etycznego charakteru, zmuszające w w danej chwili zważać na upragnione podtrzymanie życia Egregora.

6. Szóstka – Tiphereth Trefów – Harmonja, Piękność Pierwszego Bodźca, dziecko, zrodzone przez uważanie obecności Kościoła i etycznego jego wpływu. Oczywiście właśnie to pocieszenie, to podtrzymanie, które Egregor daje swoim adeptom i które w przykładzie Chrześcijańskiego Kościoła dało tyle świetnych epizodów męczeństwa, nawracających niewiernych właśnie pięknością i harmonja swoich przejawów, Wspomnijcie historję, Poganin rzadko wyjawiał pragnienie wniknięcia w metafizykę Chrześcijaństwa do tego, jak własnemi oczyma przekonał się w obecności wewnętrznych harmonij serc jego odrzuconych ( odszczepieńców) przedstawicieli. W Egregora pewnej Idei profanów wciąga się częściej jej Tiphereth, niżeli jej Kether.

7. Siódemka – Netzah Trefów – Zwycięstwo Pierwszego Bodźca, t. j. zwycięstwo Hierarchicznego Prawa, ustanowienie Hierarchji wszędzie i we wszystkiem; tak rzec – jedyna miara wielkości,.

8. Ósemka Hod Trefów — Pokój (Sława) Pierwszego Bodźca to, na czem można się zatrzymać, odetchnąć po ustanowieniu Hierarchicznego Początku. Ten Pokój należy utożsamić z przyznaniem istnienia Górnego Punktu Trójkąta Fabre d’Olivet, z przyznaniem roli tego, co nazywamy Opatrznością we Wszechświecie i co posiada za przedstawiciela Sumienie oddzielnej ludzkiej cząstki. Jeśli we wszystkiem jest Hierarchja, to trzeba przysłuchiwać się swemu Sumieniu; nie można je lekceważyć
sobie.

9. Dziewiątka – Jesod Trefów – Forma Pierwszego Bodźca, rezultat sumowania (liczenia, uważania) Hierarchizmu z Uspokojeniem,  darowanem przez Sumienie. Będzie to ta orjentacja, którą przekazuje nam Sumienie, kiedy jego wskazówki uznajemy przez światło, hiararchicznie zschodzącem w łańcuchu istot, oddzielających nas od Pierwszej Przyczyny.

10. Dziesiątka – Malchuth Trefów – Realność Pierwszego Bodźca, inkarnacja syntezy elementów, zawartych w pierwszych dziewięciu Sefiraeh; to, co pozwala nam wschodzić (wstępować od konkretnego świata do idei Pierwszego Bodźca.

Serca.
1. As – Kether Serc – metafizyczna synteza tego, co w Sefirę Chocmah Drugiej Rodziny wnoszą Transcendentalne Życie – przejawienie Życiowości; tego, co przyciąga do siebie
Pierwszy Bodziec, i co przystosowano do jego przyjęcia.

2. Dwójka – Chocmah Serc – Mądrość Atraktywnej Miłości, dążenie do zawładnięcia Życiowością Wyższego Influksu,krócej – dążenie „ocalić się”.

3. Trójka – Binah Serc – ograniczająca to dążenie; Błogość Boża, przedstawiona darowanemi przez Nią zbawczemi elementami.

4. Czwórka – Chesed Serc – ekspansywne odbicie pragnienia się zbawić — dążenie dobrze czynić w związku z zarażeniem tego dążenia.

5. Piątka — Pechad Serc — ograniczająca poprzednie dążenia, obowiązek nie porzucać dobroczynnego dzieła i przedłużać dobre dzieła, nie rozrzucając ich drugiemi.

6. Szóstka — Tipheret Serc — Cierpienie w altruistycznych przejawach, zjawiające się jako płód sumowania (uważania) dwóch poprzednich Sefir.

7. Siódemka — Netzah Serc — Zwycięstwo subtelnego nad stałem (ścisłem) w altruizmie — idealność w miłości.

8. Ósemka – Hod Serc — ciągłość planu w ideowej miłości

9. Dziewiątka – Jesod Serc — gotowa forma, odlana dla atraktywnej miłości.

10. Dziesiątka – Malchut Serc — Konkretna synteza poprzednich sefir, realizacja, przyciąganie.

Piki.
1. As – Kether Pików – wyjściowy punkt procesu przekazywania życia, zapłodnienie przez zapożyczone życiowe elementy.

2. Dwójka – Chocmah Pików oznaczenie w celach przekazania życia.

3. Trójka – Binah Pików – określenie zamkniętego systemu (młynu), w który  przekazuje się życie.

4. Czwórka – Chesed Pików – równość przejawów przekazywania życia ; odbicia określoności w celach.

5. Piątka – Pechad Pików – planomierność rezultatów przekazywania życia, odbicie określoności zamkniętego systemu.

6. Szóstka – Tipheret Pików – piękność przekazanego życia.

7. Siódemka – Nezath Pików – Zwycięstwo przekazującego impulsu nad wpływami środowiska, w którem usadawia się życie.

8. Ósemka – Hod Pików – adaptacja rezultatów zwycięstwa do ogólnego charakteru środowiska.

9. Dziewiątka – Jesod Pików — formy rozwoju przekazanego życia.

10. Dziesiątka Malchuth Pików – inkarnacja przekazanego życia.

Kara.
1. As – Kether Karów – wyjściowy punkt realizacji – Pierwotna Materja w dziedzinie alchemicznej i Pierwotny astrosom w sferze etycznego Hermetyzmu.

2. Dwójka – Chocmah Karów – polaryzacja materji w sferze alchemicznej; ogromny Biner Fatalizmu i Woli w dziedzinie etycznego Hermetyzmu.

3. Trójka – Binah Karów – zasada neutralizacji biegunów w sferze alchemicznej; Trójkąt Fabre’a Olivet’a w sferze etycznego Hermetyzmu,

4. Czwórka – Chesed Karów – kondensacja według dynamicznego prawa w alchemji; Hermetyczny Kwaterner, symbolizowany przez Krzyż, w etycznym Hermetyźmie.

5. Piątka – Pechad Karów – dominacja energetycznego początku (kwintesencja) nad czterema elementami w alchemji; rodzenie Pentagramy w etycznym Hermetyźmie

6. Szóstka Tiphereth Karów – ustano wie nie dwóch prądów, ewoluejnego i inwoluejnego, w alchemji; problem dwóch dróg w etycznym Hermetyzmie.

7. Siódemka – Netzah Karów – przeniknięcie subtelnego w ścisłe (spoiste) w alchemji; zwycięstwo trójki nad czwórką, (Ducha nad formą) w etycznym Hermetyzmie.

8. Ósemka – Hod Karów— ustanowienie per jodów formacji w alchemji (fazy przemiany Filozoficznego Kamienia); warunkowe prawo i Naturalna Karma w etycznym Hermetyzmie.

9. Dziewiątka – Jesod Karów – ogólny obraz ewolucji materji w alchemji, odsłaniający się przy t. z w. procesie sublimacji; ogólny obraz Poświęcenia, odsłaniający się w etycznym
Hermetyzmie przy przekazywaniu Przejmowania Influksu.

10. Dziesiątka – Malhuth Karów – transmutacja materji, jako realność w alchemji (proces zastosowania gotowego Czerwonego Proszku w transmutacji topienia); powrót Poświęconego w świat celem transmutacji obyczajów społeczeństwa – w dziedzinie moralnego Hermetyzmu.

Was, oczywiście, poraził ten fakt, że Oczkowe Arkany karowej maści tak bliskie w stosunku zagłówków do dziesięciu pierwszych, już wyuczonych przez was, Wielkich Arkanów Tarota. Wyjaśnia się to tern, że Karowa maść, przełamanie Waleta Pierwszej Rodziny, jest jakby organem przeprowadzenia Wielkich Arkanów systemem Małych. Małe Arkany maści Karów dają wzór pojmowania przez Ludzkość Realizacyjnego Świata, w tą porę, kiedy on jeszcze nie upadł; pierwsze zaś 10 Wielkich Arkanów odpowiadają pojmowaniu tychże prawd już przez upadłą Ludzkość. Jeżeli umyjemy pierwszych 10 Wielkich Arkanów i zeskrobiemy z nich skorupę to w sam raz otrzyma się karowe Oczkowe Arkany w ich naturalnem następstwie.

Ale czas przejść do Wielkich Arkanów. Wypowiem je w normalnym porządku znaków t. zw. hebrejskiego alfabetu i równolegle do tych znaków ukażę ich liczbowe znaczenia, a również i hieroglify, przyswojone im w Poświęconej praktyce. Te hieroglify dadzą możność choćby pośpiesznie rozwinąć system zagłówków, jeszcze nie wyuczonych przez nas arkanów, w dziedzinie Teozoficznego Ternera. Zagłówki te są bezwarunkowo potrzebne, celem zaznajomienia was z ogólną kartą kabbalistycznych spekulacyj i rozwiązania zadań spekulacyj. Zagłówki (tytuły) pierwszych dziesięciu Arkanów już znane. Pozostaje jeszcze rozwinąć ideę hieroglifów reszty dwunastu w celu wywodu ich zagłówków.

XI. Arkan ma hieroglif silnie ściskająca coś dłoń ręki. Jawna wskazówka obecności siły. Siła ta w dziedzinach Teozoficznego Ternera daje zagłówki: Vis Divina, Vis Humana, Vis Naturalis, nie wymagających dalszych wyjaśnień.

XII. Arkan — otwarta ręka, podobna co do formy (jeśli ją zgiąć w łokciu) do znaku – Lamed, wyrażać będzie dążenie do ekspansywności, być może, nawet na rachunek równowagi figury, wyciągającej rękę Prowadzi nas to na ideę ofiary, podarunki na rachunek własnych interesów, ustępowanie własnej życiowej siły. Ofiara Archetypu daje mi zagłówek Messia; ofiara ludzka wylewa się w formie miłosierdzia – Caritas. Ofiara Przyrody – w formie darowanej nam przez słoneczny energję, da zagłówek – Zodiacus.

XIII. Arkan jako hieroglif – Kobieta – wywołuje ideę  śmierci i narodzenia. Kobieta jest środowiskiem, warunkującem proces embrjonalnego życia młodzieńca i jego śmierci. Idea śmierci i narodzenia w zastosowaniu do Archetypu daje arkanowi zagłówek – Immortalitas lub Permanentia in essentia; zastosowana do człowieka, ona wywołuje przedstawienia Morset Reincarnatio ; w Przyrodzie, jakby wiecznie odradzającej się w nowych postaciach, zjawia się energja w jej przeróżnych przemianach; trzeci zagłówek napiszemy – Transmutatio virum, zachowując terminologję Helmholtza.

XIV. Arkan – Płód, to, co otrzymano przy pomocy kobiety; to, co wynika z XIII-tego Arkanu. Jako płód metafizycznej permanencji osnowny h tez zjawia się możność deduktywnych systemów – Deductio; jako płód cennego następstwa wcieleń ludzkich istot – możność hermetycznego obrobienia duszy, tak rzec -jej harmonizacji – Harmonja  Mixtorum; do praw przekształcenia i zachowania energji ściśle łączą się pytania o zwrotności procesów – Revers ibilitas.

XV-sty Arkan. Strzała, poruszająca się po obwodzie Koła istotnie wywołuje przedstawienie o dziedzinie, znalezienia się w której stawia nas z konieczności spotkania się z tą, nieubłaganą, strzałą, przy każdej próbie przekroczenia obwodu. Archetyp nie chce wypuszczać nas z zaczarowanego koła Logiki naszej metafizycznej budowy – Logica; ludzki astrosom nosi w sobie elementy namiętności (żądz) i skłonności, o które on sam potyka się w swych dążeniach do rozszerzenia i wysubtelnienia; to zaczarowane koło jest biblijna Żmija Nahash, tradycyjny figlarz; Przyroda darzy nas kolcem fatalnych przejawów, tworzącym niepokonalną przeszkodę w danej inkarnacji;  to – Fatum, trzeci zagłówek naszego Arkanu. Zauważcie, że XV-ty Arkan wynika naturalnie z XIV tego; dedukcja opiera się technicznie na logikę; etyczny hermetyzm nie może ignorować techniki walki z żądzami; prawa odwracalności procesów ściślej związane z przejawami Fatum.

XVI-ty Arkan – materjalny związek; rzekłbym dobitniej –  związek w stanie napięcia, jak pojmuje się to w mechanice; związek charakteryzujący się obecnością oznaczonej reakcji. Zadaniem poprzedniego arkanu, rodzenie podobnych związków. Logika w swoich metodach wyłącza w bezpowrotny sposób to lub inne dopuszczenie; to – Eliminatio logica. Obecność tych lub innych tourbillons zmusza oznaczony astrosom przejawiać siebie określonemi już formami; to – Constrictio astralis, osnowa całej ceremonjalnej Magji. Nielitosne Fatum burzy najsilniejsze uwarunkowane realności; to Destructio physica.

XVII-ty Arkan – gardło z językiem, mówiące gardło, które należy tylko umieć słuchać. Słyszymy dobrze mowę Archetypu, wylewającą się w formie Nadziei – Spes, nawet wtedy, kiedy wszystko wokoło nas milczy lub przepowiada zgubę. Jeśli jesteśmy dostatecznie wrażliwi, to nie zasypiamy i języka ludzkiej intuicji, mogącego nas często ostrzec, ogrodzić i zbawić. Oto drugi zagłówek – Intuitio. Starożytne narody w perjodach pierwobytnej prostoty życia i swej bliskości do przyrody, władały w większej mierze zdolnością słyszenia żywej mowy, tej samej przyrody i nie potrzebowały złożonych metod, które teraz kierują nami w dziedzinie Naturalnej Diwinacji. Niech będzie trzeci zagłówek w;ogóle – Diwinatio na turalis. Tutaj i astroloigja, i fizjognomika i chiromancja i frenologja i wszystko, co chcecie; XVII-ty Arkan to naturalny pasywny dodatek do aktywnego XVI-tego. Niedostatecznie przekonać się logicznie , często potrzebna i nadzieja. Nie dostatecznie zmusić astralnie – trzeba posiadać i takt i intuicję.  Niedostatecznie znać, że fatum nielitosne w fizycznym planie, – trzeba umieć odgadnąć formę jego niemiłosierdzia przy pomocy diwinacjnych metod.

XVIII-ty Arkan — dach, ale nie jako protekcja ósmego arkanu, lecz jak coś przygniatającego, Ograniczająceg!o swobodę, zaciemniającego kontemplację; dach w tym sensie, w jakim mówią „tobie dach zasłona”. Widzimy, że arkany w progresywnej swej materjalizacji osiągnęły w krańcowym stopniu ścisłości (stan stały), rodzącej już element z gę szczeni a samym faktem swej materjalności. Wysłuchaliśmy mowy trzech stopni Teozoficznego Ternera, ale w mowach tych znajdziemy i krępujące nas elementy. Nadzieja dobra, ale oczekiwać czegobądź możemy li tylko od Tego, co dominuje w nas hierarchicznie Hierarchja Occulta. Intuicja okazuje usługi, ale ona pozwala nam pojąć, że mamy tajnych wrogów – Hostes occulti. Wróżenie daje niekiedy (bardzo rzadko) korzystne wskazówki; częściej zaś ostrzega nas, zmuszając myśleć o fizycznych niebezpieczeństwach – Pericula Occulta.

XIX-ty Arkan swoim symbolem topór daje możność przerąbania okna do dachu XVIII-tego; ujrzeć światło, otrzymać nadzieję na doskonalenie, na Reintegrację w Świat Małych Arkanów. Ale cióż znaczy ten topór? – Prawo Hierarchji zaprowadzi  nas przez dach dyalektyki do kontemplacji Światła płodotwórczej prawdy. – Veritas facunda. Nie pragnienie po siadania wrogów wypracowuje w nas wszystkie krawędzie altruizmu, tak pięknie ograniczające to, co nazywa się Ludzką dobroczynnością – Virtus humana. Niebezpieczeństwa rozproszenia wdzięcznej materji, przedwczesne;go zburzenia ciała itp. zmuszą nas myśleć o problemie Filozoficznego Kamienia i Życiowego Eliksiru. Oto macie i trzeci zagłówek Aurum philosophale.

XX-ty Arkan igłowa człowieka; ta głowa, która musi zastosować Światło, dobyte pracą topora poprzedniego arkanu. Archetyp pociągnie nas do ewolucji przez swoją przyciągającą moc Attractio Divina. My sami przez hermetyczną pracę osiągniemy astralne przerodzenie się, pozwalające na swoją modłę rozporządzać się ludzkiemi dobrami. To przerodzenie nazwiemy – Transformatio astralis, Przyroda nam pomoże wskutek przemian warunków w fizycznym planie, z prawomierną paralelnością postępującemu za naszemi płodotwórczemi próbami do astralnego doskonalenia się. Oto macie i trzeci zagłówek – Mutationes in tempore.

XXI-ty Arkan (nazwany przez wielu Zerowy, wskutek wyłącznej typowości jego treści, silnie różniącego się od materjału reszty arkanów), posiada jako hieroglif strzałę w prostolinijnym chwiejnym ruchu. W poprzednim arkanie określał się obraz wschodzenia do Światła. Ale nie wystarcza obrazu oswobodzenia, kiedy siedzisz w zagrodzie lub pod dachem. Trzeba umieć zburzyć dach, ale, burząc go po kawałku, trzeba umieć  podtrzymać części, zmieszane ze zburzonemi, aby nie być przez nich przyduszonym. Jednem słowem – trzeba znać tajemnicę budowy, tajemnicę realizacji, tajemnicę czynu, tajemnicę umocnienia. Ta tajemnica nie przedstawia grozy zamkniętego koła, podobnie do XV-tego arkanu. Nie. To prosto krawędź, na którą wcześniej lub później trzeba wstąpić, w której latają strzały w tym i owym kierunku. Szczęśliwy ten, kto umie pokierować strzałą, lecącą od niego; gorzki los tego, kto stanie pod strzałą, dążącą na jego spotkanie. Arkan Shin należy do pierwotnych tajemnic. Jego przeprowadził Archetyp, emanując Olam ha Aziluth. Niech będzie pierwszy zagłówek słowo Radiatio w zastosowaniu do waleta Pierwszej Rodziny. Arkan Shin realizuje człowiek w tę porę, kiedy jego astrosom wiąże się, sprzęga ze znakiem, egregorycznie zrodzonym łańcuchem pentagram i dlatego posiadającym realizacyjną siłę. W drugim zagłówku postawimy słowo – Signum, w znaczeniu trwałego astralnego symbolu. Przyroda nie jest obca arkanowi Shin w swej działalności: ona prowadzi go w tem, co nazywamy  materializacją form. Materja będzie trzeci żaglówek.

XXII. Arkan przedstawi sobą syntezę rezultatów zastosowania wiedzy poprzednich arkanów. To Arkan Wielkiego działania, pozwalający przejść w świat Trefowej Maści Ma
łych Arkanów. Jego hieroglif – pierś, w sensie wszystko przyjmującego łona, dostatecznie wyrażony, ażeby przedstawić go bez tłumaczenia. Zwrócę waszą uwagę li na jedną sprawę. Od (Małych Arkanów do Wielkich przeszliście za pomocą maści Karów. Od Wielkich do Małych przechodzicie za pomocą czterech ostatnich Wielkich Arkanów, reasumujących płody życiowej mądrości. Nie mówiliśmy jeszcze o zagłówkach XXII. Arkanu. Łatwo ich odgadnąć. W świecie Archetypu – to suma Górnego Trójkąta Wielkiego Arkanu, to – Metafizyczny Absolut – Absolutum. W świecie człowieka Arkan sprowadza się do średniego sześcioboku podwójnego oddziałania na astra! do tego, co można nazwać astralnem zastosowaniem Wielkiego działania – Adaptatio Operis Magni. W świecie Przy rody Arkan sprowadza się do naturalnej Wszystkomogącej Elementarnej Roty – Omnipotentia  naturalis.

Oto co miałem wam do powiedzenia o nagłówkach Wielkich Arkanów. Z przyczyny ostatnich pozostaje się mnie jeszcze li dać wyjaśnienie podobieństwa hieroglifów, różnych arkanów w łańcuchu 22-ch pozwalające w, prędkim szkicu systemu skrócić liczbę arkanów do 16-stu. Skrócenie to nie pożądane w poświęconem znaczeniu, ale dowolnie rzutowo .z punktu filologicznego widzenia.

Znaki בּ (łacińskie b) i פּ (łac. ph) mają jako hieroglif gardło. Znaki ג (g) i כּ (k, kh) mają jako hieroglif dłoń. Znaki ד (d) i תּ (th) mają jako hieroglif pierś. Znaki ז (z, tz, s), ס (s) i שׁ (nasze sz lub łac. s), mają jako hieroglif strzałę. Znaki to ט (t) i צ (tz lub nasze c) mają jako hieroglif dach.

Wszystko to zmniejsza liczbę znaków do szesnastu, pozwalając przypuszczać, że w znaną epokę hieroglif ,,gardło” wyobrażał dwa gardłowe dźwięki, uważane za pokrewne ; hieroglif „dłoń”  – dwa krtaniowe, także bliskie w wymowie: hieroglify „pierś” i „dach” odpowiadały dwom typem dźwięków podobnych do te!go, co my aryjcy, nazywaliśmy zębowymi, a hieroglif „strzała” był ulubionym symbolem szypiących i świszczących.

 

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 1
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska